Swyddfa'r Wasg

Os hoffech weld y newyddion diweddaraf gan Gymdeithas Adeiladu Principality, ewch i’n hadran Y Diweddaraf.

Ymholiadau’r wasg neu gysylltiadau cyhoeddus

Corporate Affairs Team

Tel:

029 2077 3812

029 2077 3770

eMail:

Jamie.Pike@principality.co.uk

Rebecca.Wilson@principality.co.uk

Neu ysgrifennwch at y::

Tîm Cyfathrebu Corfforaethol
Cymdeithas Adeiladu'r Principality
Blwch Post 89
Adeiladau'r Principality
Heol y Frenhines
Caerdydd
CF10 1UA

Ymholiadau cwsmeriaid

Nodwch nad oes gan ein tîm Cyfathrebu Corfforaethol fynediad at wybodaeth cyfrifon cwsmeriaid felly ni allant helpu gydag ymholiadau cwsmeriaid.

Ffoniwch 0330 333 4000 (pris galwad lleol) os oes gennych ymholiad cwsmer neu rhowch gynnig ar ein cwestiynau cyffredin.

Spokespeople

Graeme YorstonGraeme Yorston - PRIF WEITHREDWR Y GRWP

Ymunodd Graeme â'r Gymdeithas fel Prif Swyddog Gweithredu ar 3 Gorffennaf 2006. Fe’i penodwyd yn gyfarwyddwr ar 19 Hydref 2007 ac yna’n Brif Weithredwr y Grŵp ar 1 Hydref 2012. Ef yw Cadeirydd Nemo Personal Finance Limited a Loan Link Limited. Mae’n un o gyfarwyddwyr pob un o is-gwmnïau’r Gymdeithas nad ydynt wedi cyflawni busnes trwy gydol y flwyddyn.

Ef yw Cadeirydd Pwyllgor Rheoli’r Grŵp ac mae’n aelod o’r Pwyllgor Asedau a Rhwymedigaethau, Pwyllgor Risg y Grŵp a’r Pwyllgor Eiddo.


Peter HughesPeter Hughes - Managing Director of Principality Commercial

Ymunodd Peter â Principality yn 2002, fel Pennaeth Benthyca Masnachol.

Cyn ymuno â Principality, bu Peter mewn nifer o swyddi uwch yn National Westminster Bank plc.

Arweiniodd ei ddiddordeb ym marchnad dai Cymru iddo ymuno â’r Panel Tai Cymdeithasol ym mis Mawrth 2008. Yn 2009, penodwyd Peter yn Gadeirydd y Cyngor Benthycwyr Morgeisi ar gyfer Cymru.

Ganwyd Peter yng ngogledd Cymru.

Nodiadau i Olygyddion

  • Ffurfiwyd Principality ym 1860 a ni yw cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru.
  • Mae Principality wedi ymrwymo i gefnogi cymunedau Cymru.
  • Mae gan Principality fwy o ganghennau yng Nghymru nag unrhyw gymdeithas adeiladu arall a hi yw’r 6ed gymdeithas adeiladu fwyaf yn y DU.
  • Mae gan Principality asedau sydd werth £7.4 biliwn.
  • Mae Principality wedi ymrwymo i barhau i fod yn sefydliad cydfuddiannol.
  • Mae’r Gymdeithas yn parhau i atgyfnerthu’r bwriad hwn trwy gynnig cynhyrchion buddsoddi a morgais cystadleuol i Aelodau cyfredol a newydd.
  • Ddiwedd 2004, caffaelwyd Loan Link Limited gan Principality a ffurfiwyd is-gwmni newydd, Nemo Personal Finance Limited.

Hanes cryno

Sefydlwyd Cymdeithas Adeiladu Principality yng Nghaerdydd ym 1860, a bellach mae ganddi dros 60 o ganghennau ac asiantaethau ledled Cymru a’r Gororau a thros 500,000 o Aelodau. Ddiwedd 2004, caffaelwyd Loan Link Limited gan y Gymdeithas a ffurfiwyd is-gwmni newydd - Nemo Personal Finance Limited.

Mae Principality yn cynnig pob math o wasanaeth morgais (preswyl a masnachol), cynhyrchion cynilo a gwasanaethau cynghori ariannol. Mae dyfodol y Gymdeithas yn seiliedig ar ei hymrwymiad i helpu ei Haelodau trwy gynnig gwasanaeth o ansawdd a chynhyrchion cystadleuol a thrwy gynnal sefyllfa Principality fel un o’r darparwyr cydfuddiannol mwyaf o wasanaethau ariannol yng Nghymru.