Annual General Meetin

29 April 2016 - 29 April 2016

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2016: Caerdydd

Digwyddiad blynyddol yw’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol lle’r ydym yn gwahodd ein haelodau i ymuno â’r Cadeirydd, y Prif Weithredwr ac aelodau’r Bwrdd Cyfarwyddwyr i bleidleisio ar gynigion ac i ethol neu ail-ethol yr archwilwyr ac aelodau’r Bwrdd Cyfarwyddwyr. Mae’n gyfle hefyd i ni hysbysu ein haelodau am weithgareddau’r gorffennol a’r dyfodol. Gall yr aelodau ofyn cwestiynau i’r Bwrdd a gwneud sylwadau ar fusnes y Gymdeithas yn ystod y Cyfarfod.

Cynhelir cyfarfod cyffredinol blynyddol 2016 ddydd Gwener Ebrill 29. Byddwn yn cyhoeddi'r lleoliad a manylion eraill yn agosach at y digwyddiad. Mae manylion y pleidleisiau a fwriwyd yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol 2015 ar ein tudalen Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.