Maindy FC

29 July 2016 - 6 August 2016

Yr Eisteddfod Genedlaethol; Y fenni

Yr Eisteddfod yw uchafbwynt calendr diwylliannol Cymru, ac mae’n teithio o le i le gan ymweld â’r gogledd a’r de bob yn ail a rhoi cyfle i gymunedau ledled y wlad groesawu hyd at 160,000 o ymwelwyr dros gyfnod o wyth diwrnod.

Mae gan y Principality hanes maith o gefnogi’r Eisteddfod, digwyddiad sy’n gymysgedd eclectig o’r hen a’r newydd, y traddodiadol a’r modern, dathliad o Gymru, ei diwylliant a’i hiaith. Mae’n cyfuno gweithgareddau defodol a swyddogol gyda gŵyl ddeinamig, ifanc ei hysbryd a chroesawgar, gan gynnig rhywbeth i bawb – waeth beth fo’u hoedrannau a’u diddordebau.

Ei nod yw hybu’r Gymraeg a diwylliant Cymru, gan ddylanwadu ar ardal yn ddiwylliannol, yn ieithyddol, ar lefel gymunedol ac yn economaidd, a chreu a datblygu synnwyr o les a dinasyddiaeth leol a chenedlaethol ymhlith pobl Cymru a’i chefnogwyr.