The Royal Welsh Show

18 July 2016 - 21 July 2016

Sioe Frenhinol Cymru: Llanelwedd, Llanfair-ym-muallt:

Mae gan y Principality berthynas hirhoedlog â Sioe Frenhinol Cymru ac mae gennym adeilad parhaol ar faes y sioe. Rydym hefyd yn noddi’r llwyfan bandiau hynod boblogaidd yn y man picnic, lle cynhelir perfformiadau byw trwy gydol y digwyddiad.

Mae Sioe Frenhinol Cymru yn llwyddo i greu’r cysylltiad rhwng trefi a bywyd ffermio a chefn gwlad Cymru, gan ddangos y gorau o dda byw Cymru a bwyd a diod o ansawdd a gynhyrchir yma.

Ceir rhywbeth i bawb yn y Sioe Frenhinol, gan gynnwys crefftau, garddwriaeth, chwaraeon cefn gwlad, da byw ac oriau lu o adloniant wedi ei drefnu.

www.rwas.co.uk/