Categorïau Cynnyrch Yr FCA

  Bancio Cyllid Cartref Yswiriant Cyffredinol & gwarchodaeth pur Dadgronni, bywyd & phensiynau Buddsoddiadau
Cyfrifon cyfredol Cynhyrchion rhyddhau ecwiti Yswiriant Diogelu Taliadau Pensiynau personol a FSAVCau PEPau/ISAs (ac eithrio ISAs arian parod)
Cardiau credyd Morgeisi credyd diffygiol Mathau eraill o yswiriant cyffredinol Blwydd-daliadau sy’n gysylltiedig â buddsoddiad Ymddiriedolaethau Buddsoddi
Benthyciadau Cynhyrchion cyllid cartref eraill a reoleiddir Salwch difrifol Cynhyrchion gostyngiadau i incwm Ymddiriedolaethau uned/OEICau
Cynilion (gan gynnwys cyfrifon ISA arian parod) a mathau eraill o fancio Cynhyrchion cyllid cartref eraill na reoleiddir Diogelu incwm Gwaddolion Cynhyrchion strwythuredig
Mathau eraill o warchodaeth pur Mathau eraill o gynhyrchion dadgronni, bywyd a phensiynau Other investment products/funds Investment management/services