Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Eich cyfle chi i gyfarfod â staff a chyfarwyddwyr y Principality, clywed am ein cyflawniadau a’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol, gwneud i’ch barn gyfrif a lleisio eich syniadau.

Eich cymdeithas chi yw’r Principality ac fel Aelod, mae gennych yr hawl i wneud i’ch barn gyfrif, lleisio eich syniadau a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n llwyddiant yn y dyfodol. A dyna’n union pam yr ydym yn dymuno i chi gofrestru eich pleidlais yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol bob blwyddyn.

Yn y cyfarfod, cewch gyfle i gyfarfod â staff a chyfarwyddwyr y Principality, clywed rhagor am ein cyflawniadau dros y flwyddyn ddiwethaf a chael gwybod sut yr ydym yn bwriadu datblygu’r Gymdeithas yn y dyfodol. Ond yn bwysicach na hyn, cewch bleidleisio mewn etholiadau sy’n sylfaenol i’ch llwyddiant parhaus chi.

Hyd yn oed os na allwch fod yn bresennol, mae’n bwysig eich bod yn pleidleisio – wedi’r cyfan chi sy’n berchen ar y gymdeithas a chaiff ei gweithredu er eich lles chi. Edrychwch isod i weld sut y gwnaethoch bleidleisio yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol diweddaraf.

Y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yw eich cyfle chi i ddylanwadu ar ein polisïau ni yn y dyfodol, a hefyd i rannu yn ein llwyddiant a rhoi gwybod i ni am eich safbwyntiau. Felly peidiwch â cholli’r cyfle hwn i fynegi eich barn.

Cyfarfod Cyffredinol Blyneddol - Canlyniadau Pleidleisio 2016

  Cynnig Nifer y pleidleisiau O blaen % Yn erbyn %
1 Derbyn Adroddiad yr Archwilwyr. 22997 98.56 1.44
2 Derbyn yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon. 22977 98.47 1.53
3 Ailbenodi Deloitte LLP yn archwilwyr. 22467 96.51 3.49
4 Ethol Cyfarwyddwyr
4(a) Ailethol Laurence Philip Adams. 22227 95.90 4.10
4(b) Ailethol Nigel Charles Annett. 22297 96.19 3.81
4(c) Ailethol Natalie Cecilia Elphicke. 22382 96.38 3.62
4(ch) Ailethol Derek Anthony Howell. 22315 96.27 3.73
4(d) Ailethol Stephen James Hughes. 22332 96.37 3.63
4(dd) Ailethol Robert Michael Jones. 22368 96.51 3.49
4(e) Ethol Sally Jones-Evans. 22270 96.15 3.85
4(f) Ethol David James Rigney. 22208 96.16 3.84
4(ff) Ailethol Graeme Howes Yorston. 22282 96.23 3.77
5 Cymeradwyo'r Adroddiad ar Dâl Cydnabyddiaeth Cyfarwyddwyr fel y'i nodir yn y Cyfrifon Blynyddol. 20972 91.29 8.71

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.