Codi Pwnc

Os ydych yn dod i’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, cewch ddefnyddio’r blychau a ddarperir yn y lleoliad i godi pwnc i’w drafod yn y cyfarfod. Os nad ydych chi’n dod i’r cyfarfod, llenwch y ffurflen isod:

Sylwer mai at ddefnydd codi cwestiynau i'w trafod yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a chysylltu â chi ynglŷn â'r cwestiynau hyn ac ymateb y Gymdeithas yn unig y defnyddir yr wybodaeth yr ydym yn ei chasglu yma (gan gynnwys eich cyfeiriad e-bost). Ni fyddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon at unrhyw ddiben arall.

*
Ydw
Nac ydw
*