Cysylltwch â Ni

Trying to get in contact with us?

We're currently experiencing a high volume of calls to our Mortgage contact centre. We’re working to answer your query as quickly as we can, and apologise for any inconvenience. Thank you for your patience.

Mae’n rhwydd cysylltu â ni trwy ysgrifennu atom, anfon neges e-bost, ffonio ein Canolfan Gyswllt i Gwsmeriaid yng Nghaerdydd neu anfon neges ddiogel trwy Eich Cyfrif

  Ffoniwch Ni: 0330 333 4000*

*Mae galwadau i’r rhif hwn yn rhan o’r munudau sy’n gynwysedig mewn pecynnau ffonau symudol a llinellau tir

Os ydych yn ffonio o dramor, efallai y bydd yn well gennych ddefnyddio 029 2038 2000

Oriau Agor y Ganolfan Gyswllt

Llun – Gwener 8:00am - 8:00pm
Sadwrn 9:00am - 1:00pm
Sul Ar gau
Principality. Lle mae cartref yn bwysig.