Sut i gwyno

Rydym yn ymfalchïo yn ein gwasanaeth i gwsmeriaid, ond rydym yn cydnabod y byddwch o'r farn bod angen cwyno, o bryd i'w gilydd. Mae ein gweithdrefn gwyno yno i'ch helpu chi gael ateb cyflym a boddhaol.

Gwneud cwyn

Gallwch wneud cwyn yn bersonol yn un o’n canghennau.

Dros y ffôn:  0330 333 4000

Trwy e-bost: enquiries@principality.co.uk

Yn ysgrifenedig: 

"FREEPOST PRINCIPALITY BUILDING SOCIETY - Complaints" (No stamp needed)

On 29 August 2017, the FCA will be introducing a deadline, after which new Mortgage Payment Protection Insurance (MPPI) sales complaints will not be accepted. The deadline means that if you want to make a complaint about MPPI mis-selling, or commission, you must do so before 29 August 2019. To find out why you may want to complain and how, visit our Mortgage Payment Protection Insurance complaints page. 

Sut yr ymdrinnir â’ch cwyn
Byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth ffurfiol o'ch cwyn o fewn 5 diwrnod gwaith, ynghyd â manylion cyswllt yr adran neu'r unigolyn sy'n gyfrifol am ymchwilio iddi. Efallai gofynnwn i chi roi awdurdod i ni gael unrhyw wybodaeth angenrheidiol gan drydydd partïon.

O fewn 4 wythnos
Byddwch yn derbyn naill ai, ymateb terfynol, neu nodyn diweddaru yn esbonio pam nad ydym mewn sefyllfa eto i ddatrys eich cwyn ac yn rhoi syniad i chi pryd y gallwch ddisgwyl i ni gysylltu â chi nesaf.

O fewn 8 wythnos
Byddwch yn derbyn naill ai, ymateb terfynol, neu lythyr yn esbonio pam nad ydym mewn sefyllfa i ddatrys eich cwyn eto, a syniad i chi pryd y gallwch ddisgwyl i ni gysylltu â chi nesaf.

Bydd ein hymateb terfynol yn eich hysbysu a ydym yn derbyn eich cwyn ai peidio a bydd yn egluro’n rhesymau y tu ôl i’n penderfyniad.

Os nad ydych yn fodlon â'n hymateb terfynol, gallwch gyfeirio'r mater at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol ar gyfer cyflafareddu. Os bydd modd i chi wneud hyn, byddwn yn ysgrifennu atoch i'ch hysbysu o hynny.

Cyfeiriad post: The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR

Rhif ffôn:          0300 123 9 123

Switsfwrdd:                 020 7964 1000

O'r tu allan i'r DU:       +44 20 7964 1000

Cyfeiriad y wefan: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm*

Os hoffech gyfeirio'r mater at yr Ombwdsmon Ariannol, rhaid i chi wneud hynny o fewn 6 mis o ddyddiad ein hymateb terfynol.

*Trwy glicio ar y dolenni byddwch yn gadael gwefan y Principality – Nid yw’r Principality yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

 

Datrys Anghytundeb Ar-lein (ODR)

Gall gwsmeriaid bellach ddatrys anghytundebau ar-lein trawsffiniol, fel achosion o werthu ar y rhyngrwyd, ledled y DU. O dan y rheoliadau ODR ceir un "porth" ar-lein i gyfarwyddo cwynion i gynlluniau eraill yr UE fel Gwasanaeth yr Ombudsmon Ariannol pan nad yw'r busnes wedi'i leoli yn y DU.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi sefydlu platfform Datrys Anghytundeb Ar-lein Ewropeaidd (platfform ODR). Mae'r platfform ODR ar y we ac mae wedi ei gynllunio'n benodol i helpu defnyddwyr sydd wedi prynu nwyddau neu wasanaethau ar-lein ond sy'n cael problemau â'r eitem honno wedi hynny. Mae'n caniatáu pobl i gyflwyno eu anghytundeb cytundebol a chynnal y weithred ar-lein yn unrhyw un o'r 23 o ieithoedd swyddogol sydd gan yr Undeb Ewropeaidd.

Cewch fynd i'r wefan lle ceir platfform Datrys Anghytundeb Ar-lein y Comisiwn Ewropeaidd (ODR) yma: Platfform Datrys Anghytundeb Ar-lein (ODR).

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.