Cynllunio Angladd

Gyda’n gilydd gallwn:

 • Gynllunio ar gyfer eich dyfodol
 • Helpu i ddiogelu eich anwyliaid

Cynilwch arian a helpwch eich anwyliaid

Gyda Chynllun Angladd Gwarantedig gan Dignity, prif ddarparwr cynlluniau angladd y DU, byddwch yn talu rhywfaint o gostau eich angladd ymlaen llaw, gan helpu eich anwyliaid i beidio â gorfod poeni am dalu am eich amlosgiad – ac mae hynny’n un peth yn llai i’w poeni a’u tristáu. Mae’r Cynllun hefyd yn helpu gyda rhai o drefniadau’r angladd. Felly, pan ddaw yr amser, ni fydd yn rhaid i’ch teulu bendroni ynghylch y math o wasanaeth yr oeddech yn dymuno ei gael. Dim ond un alwad ffôn y bydd angen iddynt ei gwneud er mwyn gweithredu’r cynllun, sy’n golygu na fydd yn rhaid iddynt boeni am ddod o hyd i drefnydd angladdau, penderfynu ar y trefniadau mwyaf priodol ac ymdrin â thaliadau.

Y Cynllun Angladd Gwarantedig:

 • Mae'n helpu i ysgafnu’r pwysau ariannol ar eich anwyliaid – mae’n talu cost lawn gwasanaeth amlosgi, fel y nodir yn y cynllun.
 • Ymarferol - cewch gynllunio holl drefniadau’r angladd sydd yn y cynllun a thalu amdanynt ymlaen llaw.
 • Pris sefydlog - fel eich bod yn gwybod faint rydych chi’n ei dalu.
 • Hyblyg - caniatáu i chi dalu’r cyfan mewn un swm neu drwy daliadau rheolaidd dros gyfnod penodol.
 • Hawdd - os ydych chi’n 50 oed neu’n hŷn, cewch ymuno â’r cynllun ac rydych yn sicr o gael eich derbyn. Ni ofynnir unrhyw gwestiynau meddygol.

Further Information and Advice

If you have been bereaved and are unsure of what you need to do, the Money Advice Service provides free and unbiased information on how to deal with the financial situation after a death; from paying for the funeral to looking after household bills. You can visit the Money Advice Service by clicking the link below:

Money Advice Service*

The Prepaid Funeral Plan is offered by Dignity Pre Arrangement Limited which is regulated by the Funeral Planning Authority.

Dignity Pre Arrangement Limited is not regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority.

*By clicking on the links you will leave the Principality website - Principality is not responsible for the content of external websites.

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.