Financial Planning Guide

Canllawiau Cynllunio Ariannol

Financial Advice

Nid ydym bellach yn cynnig cyngor ariannol drwy ein rhwydwaith o ganghennau, ond os ydych chi’n dymuno cynnal adolygiad o’ch cynilion, rydym yn hapus i’ch helpu. Cysylltwch â’ch cangen agosaf.

Er nad ydym bellach yn cynnig cyngor ariannol trwy ein rhwydwaith o ganghennau, ar y cyd â Legal & General, gallwn:

✔ Helpu i ddiogelu eich incwm
✔ Helpu i ddiogelu eich teulu yn ariannol

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £9 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.