Cynlluniau Yswiriant Bywyd

Helpwch i ddiogelu eich anwyliaid:

✔ Darperir gan Legal & General
✔ Premiymau’n dechrau o £6 y pen yn unig
✔ Cyfandaliad yn daladwy
✔ Yswiriant sefydlog dros gyfnod penodol
✔ Yswiriant Bywyd ar gyfer Morgeisi
✔ Yswiriant Salwch Difrifol Dewisol

Darlun Cyffredinol

Mae bywyd yn llawn ansicrwydd, felly rydym yn cynnig cynlluniau yswiriant bywyd i’ch helpu i baratoi ar gyfer yr annisgwyl. Tanysgrifiwyd y cynlluniau hyn gan un o brif yswirwyr y D.U., Legal & General, a gallent ddarparu cyfandaliad i’ch anwyliaid pe byddai’r gwaethaf yn digwydd.

Mae Legal & General yn gallu cynnig y lefel o sicrwydd sy’n addas ichi, gan gynnwys:

  • Yswiriant Bywyd (sicrwydd cyfnod sefydlog) sydd wedi ei ddylunio i dalu cyfandaliad os ydych chi’n marw yn ystod cyfnod eich cynllun.
  • Yswiriant bywyd ar gyfer morgeisi, sydd wedi ei ddylunio i dalu eich morgais os ydych chi’n marw yn ystod cyfnod y polisi.
  • Sicrwydd Salwch Difrifol, y gellir ei ychwanegu at bolisïau yswiriant bywyd Legal & General, gyda chost ychwanegol ar y dechrau, ac a allai dalu cyfandaliad os cewch ddiagnosis o Salwch Difrifol sydd wedi ei nodi.

Mae’r yswiriant yn cynnwys Sicrwydd Salwch Angheuol, sy’n talu cyfandaliad os ydych chi’n dioddef o salwch angheuol yn ystod cyfnod y cynllun; a Budd-dal Marwolaeth Ddamweiniol, sy’n golygu y bydd y polisi yn weithredol unwaith y bydd Legal & General yn derbyn eich cais. Mae telerau ac amodau yn gymwys.

Helpwch i ddarparu’n ariannol ar gyfer dyfodol eich teulu.

Nid cynhyrchion cynilo neu fuddsoddi yw’r rhain, ac nid oes unrhyw werth ariannol iddynt oni bai y gwneir cais dilys.

Hawlio

Os oes angen i chi hawlio, mae Legal & General yn deall y bydd hwn yn amser anodd i chi.

Gallwch fod yn ffyddiog y bydd pob hawliad yn derbyn sylw personol ac unigol. Ar ôl eich galwad cyntaf, bydd un unigolyn yn gyfrifol am reoli eich hawliad o’r dechrau i’r diwedd. Byddant yn esbonio’r broses wrthych yn fanwl.

I gael mwy o wybodaeth ynglŷn â’r hyn y mae angen i chi ei wneud nawr er mwyn hawlio, ffoniwch Legal & General ar 0800 137 101.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.