Morgeisi Cyfradd Ostyngol

Mae morgeisi cyfradd ostyngol yn cynnig cyfraddau llog sy'n is na'n Cyfradd Amrywiol Safonol (SVR) am gyfnod penodol o amser. Pa un a ydych yn prynu cartref am y tro cyntaf, yn gobeithio ailforgeisio eich cartref neu'n symud tŷ, mae'r Principality yn cynnig amrywiaeth o forgeisi cyfradd ostyngol â chyfraddau gwych a thelerau ad-dalu hyblyg. 

Gan fod morgeisi cyfradd ostyngol yn gysylltiedig â'r SVR, gall cyfradd y morgais newid, sy'n golygu y gallai cyfradd eich morgais ostyngol gynyddu neu ostwng yn ystod cyfnod eich benthyciad.

  Cyfradd gychwynnol Tan Yna'r gyfradd amrywiol safonol Y gost gyfan er mwyn cymharu Ffi cynnyrch Ffi ymrwymo i forgais  
Morgeisi Cyfradd Ostyngol 65% 1.25% 30/06/19 4.74% 4.2% APRC £895 £0 More details
Morgeisi Cyfradd Ostyngol 75% 1.3% 30/06/19 4.74% 4.3% APRC £895 £0 More details
Morgeisi Cyfradd Ostyngol 85% 1.5% 30/06/19 4.74% 4.3% APRC £895 £0 More details

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.