A yw eich cytundeb morgais yn dod i ben?

A yw eich cytundeb morgais presennol gyda ni yn dod i ben? Efallai y gallwn ni eich helpu i ddod o hyd i gyfradd ac ad-daliad misol sy’n addas i chi. Gallwch wneud hyn trwy newid eich cytundeb morgais. Mae dwy ffordd o wneud hyn; gyda chyngor neu heb gyngor.

Gyda chyngor

Os nad ydych chi’n siŵr pa gytundeb morgais fyddai’n briodol i chi, gallwch siarad ag un o’n hymgynghorwyr morgeisi a fydd yn gwneud argymhelliad ar sail eich anghenion presennol.

Dylech fod yn ymwybodol y bydd apwyntiad yn cymryd oddeutu awr, a byddwn yn edrych ar eich incwm a’ch alldaliadau. Edrychwch ar ein cynlluniwr cyllideb ymlaen llaw i’ch rhoi ar ben ffordd.

Lawrlwythwch eich cynlluniwr cyllideb yma.

Heb gyngor

Os ydych chi’n gwybod pa gytundeb morgais yr ydych chi ei eisiau ac nad oes angen cyngor arnoch i newid, gallwch roi gwybod i ni gan ddefnyddio un o’r tri dewis isod.

Fodd bynnag, mae’n rhaid i chi fod yn fodlon eich bod yn deall y cytundeb morgais sydd ei heisiau arnoch cyn bwrw ymlaen heb gyngor.

Cofiwch

Os nad ydych eisiau cyngor, mae rhai pethau y mae angen eu hystyried:

  • Ni fyddwn yn edrych ar eich anghenion a’r amgylchiadau i sicrhau bod y morgais yn briodol i chi.
  • Mae’n bosibl y bydd angen i ni edrych yn fanwl ar eich cyllid i sicrhau bod y morgais yn fforddiadwy, yn enwedig os ydych chi wedi dweud wrthym am newidiadau eraill yr ydych chi eisiau eu gwneud i’ch morgais.
  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £9 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS