First Time Trier

Pronunciation: \ˈfərst ˈtīm ˈtrī(-ə)r\

Enw: Unigolyn sy’n ymdrechu’n galed i gynilo arian, i brynu ei gartref cyntaf.


Ydych chi'n cynilo i brynu’ch cartref cyntaf? Gall trefnu morgais a phrynu cartref ymddangos yn anodd neu’n gymhleth, ond nid oes rhaid iddo fod felly. Rydym ni'n cael gwared ar y rhwystrau a gwneud popeth yn hawdd ei ddeall yn ein fideos, ffeithluniau a mwy.

CROESO FIRST TIME TRIERS

Yn y fideo hwn, mae Kim a Matt yn esbonio beth mae Ymgeisydd Tro Cyntaf yn ei olygu a pha fath o fideos y byddwch yn eu gweld yma.

Chwilio am Dŷ 101
 

Yn y fideo hwn, mae Kim yn dweud wrthym sut i ganfod tŷ i’w brynu.

Cyfieithydd Morgeisi
 

Ydy holl eirfa amrywiol morgeisi wedi’ch drysu? Dyma Kim a’i ffrindiau i’ch helpu i ddeall holl jargon morgeisi.

Beth yw Cost Prynu Cartref?
 

Mae Kim yn sôn am yr holl wahanol gostau y bydd yn rhaid i chi eu hystyried wrth brynu eich cartref cyntaf.

Pa mor hir y mae prynu tŷ yn ei gymryd?

Yn y fideo hwn, mae Matt yn esbonio’r holl wahanol gamau rhwng canfod eich cartref cyntaf a symud i mewn iddo yn y pen draw.

Recent News


7 top tips for scrubbing up your dream home

We spoke to 2,000 First Time Triers and discovered that over a hefty half of you would be put off buying your dream home by sinister smells, one third by unsightly stains on the walls and 25% by general grubbiness.

First time buyers put off dream home by stains and smells

New survey by building society reveals a bad smell and stained carpet would put first time buyers off buying a house…even if it was their dream home

Mortgages with the help of first time triers

It's not just about the deposit

From survey fees, stamp duty, legal fees and more, Principality Building Society’s Mortgage Product Manager Christopher Johnson shares his ultimate checklist for any first-time buyer.

Angen mwy o help?

Gall y cam cyntaf ar y daith i fod yn berchen tŷ deimlo fel y cam mwyaf. Efallai eich bod ychydig yn ansicr o hyd neu angen mwy o gyfarwyddyd. Efallai eich bod eisiau gwybod faint y cewch chi fenthyca? Efallai eich bod eisiau siarad â rhywun neu o bosibl yn barod i wneud cais am eich morgais cyntaf? Gallwn ni eich helpu ble bynnag yr ydych ar eich taith.

Gweler mwy o wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer Prynwyr Tro Cyntaf.