Newidwch eich Morgais Ar-lein

Nodweddion

Beth sy’n digwydd pan fydda’ i’n newid morgais ar-lein?

  1. Edrychwch ar yr holl forgeisi sydd ar gael ichi newid iddynt.
  2. Cymharwch y taliadau misol wrth newid i wahanol forgeisi.
  3. Lluniwch restr fer o’r morgeisi sy’n apelio atoch a chymharu’r cyfraddau, y nodweddion a’r taliadau misol gyda Darlun o’r Ffeithiau Allweddol
  4. Os byddwch yn hapus i newid eich morgais heb ofyn cyngor, yna dim ond cadarnhau’r morgais yr hoffech newid iddo y mae angen ichi ei wneud.
Sut Mae Newid

Dim ond 3 cham i newid eich morgais ar-lein

Cam 1

Mewngofnodi
Nodwch rif y cyfrif morgais cymwys, yna eich dyddiad geni a chod didoli’r cyfrif rydych chi’n ei ddefnyddio i dalu eich morgais.

Cam 2

Dewis eich morgais
Dewiswch un o’r morgeisi rydym ni wedi eu paratoi i chi newid iddynt.

Cam 3

Dewis eich morgais
Os ydych chi’n hapus i ddewis eich morgais newydd heb ofyn cyngor, dim ond cadarnhau eich dewis y mae angen ichi ei wneud ac fe wnawn ni’r gweddill.

Beth Sydd ei Angen

✔ Rhif eich cyfrif morgais (mae hwn i’w weld ar gyfriflen eich morgais neu ar unrhyw lythyr gennym ni ynglŷn â’ch morgais, gan gynnwys hysbysiadau o aeddfedrwydd morgais)

✔ Eich dyddiad geni

✔ Cod didoli’r cyfrif rydych chi’n ei ddefnyddio i dalu eich morgais (bydd hwn i’w weld ar gerdyn, llyfr sieciau neu unrhyw gyfriflen ar gyfer y cyfrif hwn)

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.