Gwneud cais am gyfrif e-Gynilo

Cyn gwneud cais

Dim ond 10 munud a byddwch wedi gorffen eich cais

Cyn i chi wneud cais am Fond e-Gynilo Rhif 15 mae’n rhaid i chi fod:

  • Yn gyfforddus wrth ddefnyddio cyfrifiadur
  • Dros 16 oed
  • Yn breswylydd yn y Deyrnas Unedig at ddibenion treth
  • Ymgeisio fel unigolyn (nid ar y cyd). Sylwer, ni cheir gweithredu cyfrifon ar-lein o dan Atwrneiaeth

I gwblhau eich cais, sicrhewch bod gennych chi:

  • Fanylion eich cyfeiriad, gan gynnwys y cod post, wrth law
  • Cyfeiriad e-bost
  • Cyfrif cyfredol â banc neu gymdeithas adeiladau arall yn y Deyrnas Unedig

 

 

 

     

Rwy'n barod i wneud cais

Telerau ac Amodau cyfrif e-gynilo rhif 15

Gan y byddwch yn rhwym i Delerau Cyfrif y cyfrif, mae'n rhaid i chi eu darllen. Os nad ydych yn deall unrhyw un o'r telerau ac amodau cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn argymell eich bod yn argraffu ac yn cadw copi o'r telerau ac amodau hyn ar gyfer eich cofnodion.

Darllenwch y canlynol hefyd: