Gwneud Cais am Fond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn

Rhagor o wybodaeth cyn gwneud cais

Other ways to apply

In branch - book an appointment

Dim ond ychydig o funudau a byddwch wedi gorffen eich cais

Cyn i chi wneud cais am Fond Cynilo Rheolaidd Rhif 17 mae’n rhaid i chi fod:

  1. Dros 16 oed
  2. Yn breswylydd yn y Deyrnas Unedig at ddibenion treth

I gwblhau'r cais, sicrhewch bod gennych chi:

  1. Fanylion eich cyfeiriad, gan gynnwys y cod post, wrth law
  2. Gyfeiriad e-bost

I'm ready to apply

Telerau ac Amodau Bond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn Rhif 17

Gan y byddwch yn rhwym i Delerau Cyfrif y cyfrif, mae'n rhaid i chi eu darllen. Os nad ydych yn deall unrhyw un o'r telerau ac amodau cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth..

Rydym yn argymell eich bod yn argraffu ac yn cadw copi o'r telerau ac amodau hyn ar gyfer eich cofnodion..

Darllenwch y canlynol hefyd: