Gwneud cais am Fond Cyfradd Sefydlog 5 Flynedd

Cyn gwneud cais

Dim ond ychydig o funudau a byddwch wedi gorffen eich cais

Cyn i chi wneud cais am Fond Cyfradd Sefydlog 5 Mlynedd Rhif 282 mae’n rhaid i chi fod:

  1. Dros 16 oed
  2. Yn breswylydd yn y Deyrnas Unedig at ddibenion treth

I gwblhau'r cais, sicrhewch bod gennych chi:

  1. Fanylion eich cyfeiriad, gan gynnwys y cod post, wrth law
  2. Gyfeiriad e-bost

I'm ready to apply

Telerau ac Amodau'r Bond 

Gan y byddwch yn rhwym i Delerau Cyfrif y Bond, mae'n rhaid i chi eu darllen. Os nad ydych yn deall unrhyw un o'r telerau ac amodau cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth.

Rydym yn argymell eich bod yn argraffu ac yn cadw copi o'r telerau ac amodau hyn ar gyfer eich cofnodion.

Darllenwch y canlynol hefyd: