Gwneud cais am ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 5 Mlynedd

Before you apply

Dulliau eraill o wneud cais

Mewn Cangen Trefnwch apwyntiad

Dim ond 10 munud a byddwch wedi gorffen eich cais

Cyn i chi wneud cais am ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 5 Mlynedd Rhif 159 mae’n rhaid i chi fod:

  1. Dros 16 oed
  2. Yn breswylydd yn y Deyrnas Unedig at ddibenion treth

I gwblhau'r cais, gwnewch yn siŵr bod gennych chi:

  1. Fanylion eich cyfeiriad, gan gynnwys y cod post, wrth law
  2. Cyfeiriad e-bost
  3. Eich rhif Yswiriant Gwladol wrth law

I'm ready to apply

Telerau ac Amodau Bond Cyfradd Sefydlog 5 Mlynedd Rhif 159

Os ydych yn trosglwyddo cyfraniadau ISA blynyddoedd blaenorol yn unig, nodwch mai £500 yw eich adnau dechreuol ar eich ffurflen gais. Bydd y ffurflen gais yn gofyn i chi a ydych yn trosglwyddo yn ddiweddarach yn y broses.

Cewch fuddsoddi mewn un ISA Arian Parod yn unig mewn blwyddyn dreth


Gan y byddwch yn rhwym i Delerau y Cyfrif ISA, mae'n rhaid i chi eu darllen. Os nad ydych yn deall unrhyw un o'r telerau ac amodau cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth.

Rydym yn argymell eich bod yn argraffu ac yn cadw copi o'r telerau ac amodau hyn ar gyfer eich cofnodion.

Darllenwch y canlynol hefyd: