Gwneud cais am e-ISA

Dim ond 10 munud a byddwch wedi gorffen eich cais

Cyn i chi wneud cais am e-ISA Rhif 12 mae’n rhaid i chi fod:

  • Yn gyfforddus wrth ddefnyddio cyfrifiadur
  • Dros 16 oed
  • Yn breswylydd yn y Deyrnas Unedig at ddibenion treth
  • Ymgeisio fel unigolyn (nid ar y cyd). Sylwer, ni cheir gweithredu cyfrifon ar-lein o dan Atwrneiaeth

I gwblhau eich cais, sicrhewch bod gennych chi:

  • Fanylion eich cyfeiriad, gan gynnwys y cod post, wrth law
  • Cyfeiriad e-bost
  • Rhif Yswiriant Genedlaethol
  • Cyfrif cyfredol â banc neu gymdeithas adeiladau arall yn y Deyrnas Unedig

Rwy'n barod i wneud cais

Telerau ac Amodau e-ISA Rhif 12

Os ydych yn trosglwyddo cyfraniadau ISA blynyddoedd blaenorol yn unig, nodwch mai £1 yw eich adnau dechreuol ar eich ffurflen gais. Byddwn yn rhoi gwybod i chi sut i drosglwyddo'r arian ar ddiwedd y broses o wneud cais.

Un ISA yn unig y cewch ei agor ym mhob blwyddyn dreth.

Gan y byddwch yn rhwym i Delerau y Cyfrif  ISA, mae'n rhaid i chi eu darllen. Os nad ydych yn deall unrhyw un o'r telerau ac amodau cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn argymell eich bod yn argraffu ac yn cadw copi o'r telerau ac amodau hyn ar gyfer eich cofnodion..

Darllenwch y canlynol hefyd: