Cyfrifon â Rhybudd

Os ydych chi eisiau cyfrif cynilo sy’n cynnig cyfraddau llog cystadleuol ond sydd ddim yn cloi’ch arian am gyfnod maith o amser, gall cyfrif rhybudd fod yr un rydych yn ei chwilio amdano. Mae cyfrifon rhybudd yn fathau o gyfrif cynilo sydd fel arfer yn cynnig cyfraddau llog uwch na chyfrifon mynediad hawdd. Er mwyn codi arian o gyfrifon rhybudd, mae rhaid rhoi 30 diwrnod o hysbysiad ysgrifenedig. Pe bai argyfwng yn codi, gallwch godi arian o gyfrifon rhybudd yn syth. Fodd bynnag, bydd ffi codi arian yn gynnar yn berthnasol pan fyddwch yn cael mynediad at yr arian heb roi’r cyfnod hysbysiad llawn.

  Gros* y fl. AER† Yn cynnwys bonws Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
Cyfrif Cynilo Addewid Rhif 10 0.90% 0.90% ie £500 30 o ddiwrnodau Mwy o fanylion

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.