Cyfrifon â Rhybudd

If you want a savings account that offers competitive interest rates but does not lock your money away for a long period of time, notice accounts may be what you are looking for. If you're happy to give advance notice before a withdrawal, Principality's range of notice accounts give you a better return on your savings than you would get with an instant access account. Notice periods typically range from 30 to 60 days depending on the notice account, if you want to take money out or you will lose some interest. 

  Gros* y fl. AER† Yn cynnwys bonws Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
60 Day Notice Account 1.10% 1.10% dim £500 60 o ddiwrnodau Mwy o fanylion

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.