Pam ydym ni’n gostwng y cyfraddau ar Gyfrif Cynilo Addewid ac ISA eto?

Mae’r Principality wedi bod yn talu yn uwch na chyfradd gyfartalog y farchnad am gyfnod hir yn erbyn cefndir o gyfraddau sy’n gostwng yn y farchnad. Rydym ni wedi gwneud hyn er mwyn sicrhau ein bod ni’n gwobrwyo ffyddlondeb ein Haelodau drwy ddarparu cyfradd cynilo gystadleuol ar ein Cyfrif Cynilo Addewid a’n cynnyrch ISA Addewid. Er hynny, mae cystadleuwyr wedi parhau i ostwng eu cyfraddau ymhellach, ac o ganlyniad rydym ni wedi gweld cynnydd yn nifer y cwsmeriaid sydd â Chyfrifon Cynilo Addewid oherwydd eu bod yn gystadleuol. Ni allwn barhau i gynnal y sefyllfa hon. Ein cynilwyr sy'n ariannu'r rhan fwyaf o’n benthyca ar gyfer morgeisi, felly os byddwn yn parhau i dalu ar gyfradd uwch na chyfraddau’r farchnad ar gynilo ni fyddwn yn gallu parhau i fenthyca ar gyfraddau cystadleuol, sydd yn hanfodol i gefnogi ein model busnes a’n strategaeth ar gyfer twf.