Cofrestru

Buddion

Dyma beth allwch chi ei wneud ar-lein gydag Eich Cyfrif

  1. Gweld eich holl gyfrifon cynilo a'ch morgais
  2. Mynd i Eich Cyfrif 24 awr y dydd
  3. Gweld eich holl falansau a'r cyfraddau llog cyfredol
  4. Cysylltu â ni trwy neges ddiogel 24 awr y dydd
  5. Trefnu apwyntiadau mewn cangen ar-lein
  6. Argraffu eich tystysgrifau trethi pryd bynnag yr ydych yn dymuno

Cewch gofrestru ar gyfer y gwasanaeth ar-lein hwn pan fyddwch wedi agor eich cyfrif Principality drwy'r post, mewn cangen neu mewn asiantaeth, i edrych ar eich cyfrifon, pryd bynnag yr ydych yn dymuno, ble bynnag yr ydych. Wrth gwrs, cewch barhau i weithredu eich cyfrifon Principality yn y dulliau arferol, drwy'r post, ar y ffôn neu trwy fynd i'ch cangen leol. Byddwn bob amser yn falch i'ch gweld!

Diogelwch

Diogelwch ar-lein yw ein prif flaenoriaeth

Mae cymaint o fuddion i ddefnyddio'r rhyngrwyd. Gall fod yn gyflym, yn gyfleus ac yn hwyl ond, fel y rhan fwyaf o bethau mewn bywyd, mae peryglon ynghlwm.

Mae'n debyg eich bod eisoes yn gwybod tipyn am gamau diogelwch ar-lein ond mae'n werth atgoffa ein hunain am y pethau y dylem fod yn eu gwneud i ddiogelu ein hunain.

Ni ddylai unrhyw un gymryd diogelwch ar-lein yn ganiataol. Dyma ein blaenoriaeth bennaf. Er na ddylai unrhyw un golli cwsg drosto, mae bod yn ddiogel ar-lein yn rhywbeth y mae angen ei ystyried.

Dilynwch ein canllaw saith cam syml i fod yn ddiogel ar-lein.

Sut i gofrestru

3 Simple Steps to registering for Your Account securely

Step 1

Personal Details
Enter your personal details and choose a password to set up Your Account. This will take about 10 minutes.

Step 2

Activation & Security
We will send you a security activation code in the post within 5 working days. Simply follow the instructions…

Step 3

Access Your Account
Congratulations! You will now have access to all your Principality mortgage and savings accounts online.

Cofrestru

Next steps ...

  • You will need your Principality mortgage or savings account number. You can find this on your mortgage statement, your savings passbook or certificate and any letter we’ve sent you about your account.
  • The registration for Your Account will take up to 10 minutes.

Sylwer os oes gennych fanylion mewngofnodi ar gyfer Eich Cyfrif, nid oes angen i chi gofrestru.