Prembrokeshire Young Carers

11 December 2014

Y Principality’n dod â’r Nadolig i ofalwyr ifanc

Cafwyd Nadolig cynnar gan ofalwyr ifanc o Sir Benfro pan drefnodd Cymdeithas Adeiladu’r Principality barti arbennig ym Mharc Antur a Sŵ Folly Farm.

Cafodd tua 60 o blant o Ofalwyr Ifanc Sir Benfro a’u teuluoedd fwynhau reidiau ffair o’r oes a fu a groto Siôn Corn cyn sioe hud arbennig, a darparwyd y cwbl gan gymdeithas adeiladu fwyaf Cymru.

Meddai un o’r gofalwyr ifanc, Euan, 13 oed, o Hwlffordd: “Rwy’n meddwl fod y parti wedi bod yn hollol wych. Dydyn ni ddim yn gallu mynd mas fel teulu rhyw lawer oherwydd bod fy mam mor dost wedyn diolch, Principality, achos mae hyn wedi golygu ein bod ni’n cael mynd mas gyda’n gilydd.”

Yn gynharach eleni, coronwyd Gofalwyr Ifanc Sir Benfro yn enillwyr Pleidlais y Gymuned y Principality, gan orchfygu cannoedd o gystadleuwyr i dderbyn gwobr o £5,000 a’r parti Nadolig. 

Meddai Sadie, naw oed o Ddoc Penfro, sy’n helpu i ofalu am ei mam: “Roedd y parti yn hollol ffantastig. Fe wnes i wirioneddol fwynhau'r losin a’r reidiau. Petaem ni heb ennill cystadleuaeth y Principality eleni, byddai’r flwyddyn wedi bod yn ddiflas ond rydw i wirioneddol wedi mwynhau eleni oherwydd bod yr holl dripiau wedi bod yn llawer o hwyl.”

Mae’r gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth, gwybodaeth a hwyl i ofalwyr ifanc rhwng wyth a 25 oed sy’n byw yn Sir Benfro. Yn ystod y flwyddyn, maent wedi defnyddio’r arian i fynd â’r gofalwyr ifanc ar dripiau i leoedd fel Parc Thema Oakwood, yn ogystal â chynnal gweithdai celf a cherddoriaeth a mwy, gan roi ysbaid iddynt o’u rolau gofal beunyddiol a chyfle i fwynhau'r gweithgareddau y mae pobl ifanc yn aml yn eu cymryd yn ganiataol.

Meddai Liz Moss, rheolwr cangen Hwlffordd y Principality: “Mae Gofalwyr Ifanc Sir Benfro wedi bod yn enillwyr teilwng o Bleidlais y Gymuned Cymdeithas Adeiladu’r Principality 2014 ac rydym wedi mwynhau gweithio gyda nhw gydol 2014 yn fawr iawn.

“Mae’r bobl ifanc hyn yn anhygoel, gyda chymaint ohonynt yn dal yn blant, ac eto maen nhw’n rhoi eu hamser sbâr i ofalu am eu hanwyliaid. Gobeithio bod yr arian a’r parti Nadolig wedi eu helpu i gael ambell i ysbaid haeddiannol eleni. Er bod y flwyddyn wedi dod i ben, byddwn yn sicr o barhau i weithio gyda nhw trwy ein canghennau lleol am gryn amser i ddod.”

Meddai Charlotte Phillips, cydgysylltydd gwasanaethau Gofalwyr Ifanc Sir Benfro: “Mae Pleidlais y Gymuned y Principality wedi golygu cymaint i Ofalwyr Ifanc Sir Benfro ac rydym wedi gallu gwneud cymaint mwy gyda’r gofalwyr ifanc nag y byddem wedi gallu ei wneud fel arall. Mae wedi cyfoethogi eu bywydau cymaint ac mae wedi bod yn bleser gweithio gyda’r staff i gyd yng Nghymdeithas Adeiladu’r Principality.

Published: 11/12/2014