Queen Street Branch

18 February 2015

Access All Eirias yn croesawu The Vamps i Fae Colwyn

Yn dilyn llwyddiannau ysgubol y blynyddoedd diwethaf, pryd y croesawyd Syr Tom Jones, Jessie J, Olly Murs ac eraill i’r llwyfan, bydd Access All Eirias 2015 yn ddigwyddiad undydd, a fydd yn cael ei gynnal y diwrnod ar ôl cyngerdd  arbennig gan Syr Elton John yn Stadiwm Eirias, sef ei berfformiad cyntaf erioed yng Ngogledd Cymru.

Ar y cyfryngau cymdeithasol y daeth The Vamps i enwogrwydd, wrth i’r pedwar llanc ifanc o wahanol rannau o’r DU ddechrau cydweithio ar ôl cysylltu â’i gilydd drwy YouTube. Ar ôl i’w caneuon gael eu gwylio bymtheg miliwn o weithiau ar-lein, ac ar ôl i’r band ddenu chwarter miliwn o danysgrifwyr ar YouTube, a chael cytundeb recordio gyda label pwysig, roedd y bechgyn yn sêr cyn iddynt ryddhau eu record sengl gyntaf hyd yn oed. Ers hynny, mae’r canwr Bradley Will Simpson, ynghyd â James McVey ar y gitâr, Tristan Evans ar y drymiau a Connor Ball ar y gitâr fas, wedi mynd ymlaen i recordio 4 record sengl a gyrhaeddodd 10 uchaf y siartiau: Can We Dance; Wild Heart; Last Night; a Somebody To You. Maent hefyd wedi cefnogi JLS, Little Mix, a McFly ar daith arena ledled y DU. Enillodd eu halbwm cyntaf, Meet The Vamps, ddisg Aur a chyrhaeddodd Rhif Dau yn y siartiau.

"YouTube ddechreuodd hyn i gyd i ni," meddai James o Bournemouth, sy’n hoff o Taylor Swift ac a oedd ar un adeg yn artist pop acwstig unigol. "Ni fyddem ni yn fand heb YouTube, does dim dwywaith am hynny. Bu modd i ni roi ein cerddoriaeth ar-lein heb fawr o drafferth a chyflwyno ein fideos i gynulleidfa enfawr. Roedd yr hen drefn yn golygu bod bandiau yn crwydro o gwmpas siopau recordiau a gorsafoedd teledu yn ymbil arnynt i chwarae eu cerddoriaeth. Rydym ni’n ffodus iawn ein bod ni wedi gallu manteisio ar y rhyngrwyd er mwyn rhoi trac ar-lein a chael ymateb ar unwaith. Mae’n anhygoel."

Hon fydd pedwaredd flwyddyn Access All Eirias, a gynhyrchir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac a gefnogir gan Gymdeithas Adeiladu'r Principality mewn partneriaeth arobryn gydag Orchard, sef grŵp digwyddiadau a chyfryngau o Gymru.

Meddai cyfarwyddwr Orchard, Pablo Janczur: “Mae’n bleser mawr gennym gyflwyno Access All Eirias yr haf hwn eto. The Vamps yw’r sêr perffaith i ddenu cynulleidfa ifanc, gan ychwanegu at apêl Syr Elton John y diwrnod cynt. Rydym ni wrth ein boddau'n gweithio gyda’r tîm yng Nghonwy, a chyda chefnogaeth y Principality, gall Gogledd Cymru edrych ymlaen at benwythnos i’w gofio yr haf hwn.”

Meddai David Critcher, Rheolwr Rhanbarthol ar gyfer rhanbarth Gogledd Cymru Cymdeithas Adeiladu'r Principality: “Does dim amheuaeth y bydd Access All Eirias yn ddiwrnod gwych i’r teulu cyfan ac mae’n bleser cael cefnogi’r digwyddiad anhygoel hwn yng Ngogledd Cymru unwaith eto. Rydym yn falch o fod wrth galon ein cymunedau lleol ac rydym wedi ymrwymo i’w cefnogi cymaint ag y medrwn. Rydym yn ffyddiog y bydd Access all Eirias, a’r sêr a fydd yn ymddangos ar ei lwyfan, yn helpu i ddenu mwy o bobl i fwynhau’r ardal hon.”

Mae’r trefnwyr, Orchard a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, wedi ennill gwobrau cenedlaethol am y cynhyrchiad, gan gynnwys gwobr Cynhyrchiad Partneriaeth y Flwyddyn yng Ngwobrau Cymdeithas Genedlaethol Digwyddiadau Awyr Agored (NOEA) 2013 a chipiodd Tîm Cyfathrebu a Marchnata Conwy wobr Trefnwyr y Flwyddyn. Yn ogystal, enillodd Orchard wobr Hyrwyddwr Rhanbarthol y Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes Cerddoriaeth Fyw y DU, a hynny yn erbyn cystadleuwyr o bob cwr o'r DU. 

I gael tocynnau, ffoniwch 01492  872 000 neu ewch i www.accessalleirias.com.

Published: 18/02/2015