Amy Boulden

22 April 2015

Torfeydd yn croesawu Amy Boulden

Mae merched iau sy’n chwarae golff wedi cael cyfle i ddysgu beth sydd ei angen arnynt i gael chwarae yng Nghylchdaith Ewropeaidd y Menywod, gyda chlinigau golff Amy Boulden.

Croesawyd clinig i Glwb Golff Conwy ddydd Sul 12 Ebrill a dilynwyd hyn gan glinig yng Nghaerfyrddin ddydd Sul 19, gyda dros 100 o chwaraewyr golff yno.

Mae Amy Boulden, Chwaraewr Newydd y Flwyddyn ar Daithgylch Ewropeaidd y Menywod, yn aelod am oes yng Nghonwy ac fe dyfodd i fyny’n chwarae ar y cwrs, felly roedd hi ar dir cyfarwydd wrth iddi gynnig cyngor ac ateb cwestiynau oddi wrth y gynulleidfa.

Meddai Amy: “Bymtheng mlynedd yn ôl, fi fyddai wedi bod yn eistedd allan yn y gynulleidfa, felly mae’n dda iawn gweld faint ohonoch chi sydd yma heddiw. Pen roeddwn i’n iau, nid oedd cymaint o ferched yn chwarae golff, felly mae’n arbennig o braf gweld cymaint o ferched lleol yn cymryd at y gêm. ‘Doeddwn i ddim yn ymwybodol o faint o ddiddordeb sydd ganddyn nhw mewn sut mae pethau’n mynd i mi na faint y maen nhw’n ei wybod amdanaf, mae hyd yn oed rhywun yn gofyn am fy llofnod yn eithaf swrrealaidd i mi.”
Roedd y clinigau’n rhan o fis New 2 Golf Month, a drefnwyd gan Datblygu Golff Cymru ac a noddwyd gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality.

Cafodd y golffwyr iau gyfle i gymryd rhan mewn heriau pytio a tsipio gydag Amy, ac i ddysgu am arferion ymarfer a chynhesu ac i ofyn llawer o gwestiynau ynglŷn â theithio o gwmpas y byd yn chwarae golff.
Roedd y tywydd yn llawer gwell yng Nghaerfyrddin. Cafodd pawb a oedd wedi dod yno y profiad arbennig iawn o gael dilyn Amy o gwmpas ychydig o dyllau ar y cwrs. Chwaraeodd Darren Griffiths, y chwaraewr proffesiynol yng Nghlwb Caerfyrddin, Sian James o Fachynys ac Alun Evans o Drefdraeth, Sir Benfro gydag Amy.

Meddai Mike Yeomans, uwch reolwr cangen y Principality yng Nghaer, “Daeth y cyfle o ganlyniad i’r gwaith ymgysylltu â chymunedau a wneir gan ein canghennau. Rydym yn awyddus i helpu pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon, i wneud dewisiadau iach, ac mae golff yn rhan bwysig o hynny. Rydym ni'n noddi Pencampwriaeth Agored Iau Cymru, a enillwyd ddwywaith gan Amy, felly roeddem wrth ein boddau yn cael cymryd rhan mewn prosiect gyda hi. Roedd y digwyddiadau yn coroni ychydig wythnosau o gefnogaeth helaeth i golff iau gyda channoedd hefyd yn cystadlu yn rowndiau cymhwyso Pencampwriaeth Agored Iau Cymru 2015.

Bydd rhai o’n staff yng ngogledd Cymru hefyd yn derbyn hyfforddiant fel hyfforddwyr golff cymunedol yn ystod yr wythnosau nesaf. Diolch yn ogystal i'r tîm yng Nghangen Caerfyrddin a ddarparodd nawdd lleol i chwaraewyr iau Clwb Golff Caerfyrddin ac i dîm y sir.

Published: 22/04/2015