21 May 2015

Cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru yn penodi Cyfarwyddwr Marchnata newydd

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi cryfhau ei thîm marchnata arobryn trwy benodi Anne-Marie Koukourava yn Gyfarwyddwr Marchnata newydd.

Bydd Anne-Marie, sydd â mwy nag 20 mlynedd o brofiad mewn gwasanaethau ariannol, yn gyfrifol am gyfathrebu, rheoli cynhyrchion, strategaeth cwsmeriaid, ymgyrchoedd a noddi yn ei swydd newydd gyda chymdeithas adeiladu fwyaf Cymru.

Bydd hefyd yn datblygu brand y Gymdeithas a’i chynnig i gwsmeriaid ar draws pob sianel er mwyn sicrhau bod y Principality yr un mor berthnasol i’w Haelodau yn y dyfodol ag y mae heddiw.

Cychwynnodd Anne-Marie ei gyrfa yn Standard Chartered Bank, lle y cyflawnodd nifer o swyddi marchnata a datblygu busnes, cyn symud i Lloyds Banking Group lle y bu’n Gyfarwyddwr Rheoli Cwsmeriaid a Marchnata ac yn Gyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio.

Symudodd wedyn i Royal London Group yn Ymgynghorydd Marchnata Strategol cyn cymryd swydd Pennaeth Cyfoeth a Chynilion yn HSBC.

Meddai Anne-Marie, sy’n byw yng Nghaerdydd: “Mae’r Principality yn gwmni rwyf wedi dymuno gweithio iddo erioed. Mae’n adnabyddus am ei ethos cydfuddiannol - yn rhoi Aelodau wrth galon y busnes - ac mae ganddo enw anhygoel o dda o fewn Cymru.

“Rwy’n frwd dros y busnes hwn a’n cwsmeriaid a byddaf yn datblygu strategaeth a ffocws marchnata clir a fydd yn sicrhau bod y busnes hwn yn parhau i esblygu o ran cyfathrebu, y cynhyrchion a gynigir a’r gwasanaeth, er mwyn cadw ein cwsmeriaid presennol, denu cwsmeriaid newydd a bodloni anghenion ein haelodau am flynyddoedd lawer i ddod.”

Meddai Julie-Ann Haines, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid y Principality: “Rwyf wrth fy modd fod Anne-Marie wedi ymuno â’r tîm ac rwyf yn hyderus y bydd hi’n sicrhau bod ein gweithgarwch marchnata yn parhau i ennill gwobrau am ragori. Daw Anne-Marie â phrofiad sylweddol i’r Gymdeithas a bydd yn ein helpu i gynllunio strategaeth farchnata glir er mwyn tyfu’r busnes hwn a gwella ein gwaith cyfathrebu, y cynhyrchion a gynigiwn a’r ffordd yr ydym yn ymgysylltu a’n haelodau.”

Mae Anne-Marie yn briod a chanddi ddau fab. Yn ei amser hamdden, mae hi hefyd yn gwirfoddoli fel Cyfarwyddwr Marchnata Pêl-fasged Cymru.

Published: 21/05/2015