26 May 2015

Dawnswyr ifanc yn elwa diolch i’r Principality

Mae dawnswyr ifanc yng Nghaerdydd yn barod i berfformio diolch i Gymdeithas Adeiladu fwyaf Cymru.

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi rhoi offer newydd a chrysau-t personol i ddawnswyr conFUSION, sef grŵp dawns blaenllaw ar gyfer pobl ifanc ag anableddau, a redir gan Rubicon Dance.

Cyhoeddwyd y gefnogaeth wrth i’r bobl ifanc herio sgiliau dawnsio staff y Principality mewn noswaith o ddawnsdrefnau cyflym a gornestau dawnsio.

Meddai un o’r gwirfoddolwyr o Gymdeithas Adeiladu’r Principality, James Harper: “Roedd grŵp dawns conFUSION yn anhygoel ac yn ysbrydoliaeth go iawn. Roeddem ni wrth ein bodd yn cael cymryd rhan yn y dosbarth dawnsio, er bod y grŵp yn llawer gwell na ni!

“Rydym yn hynod o falch o fod yn rhan o raglen mor werthfawr a gobeithiwn y bydd ein cefnogaeth yn helpu’r grŵp a’u cymunedau lleol i fwynhau eu dawnsio rhagorol am amser hir i ddod.”

Ar hyn o bryd, mae’r sefydliad perfformio yn gweithio gyda Rhwydwaith Dawns Gynhwysol Cenedlaethol y Deyrnas Unedig i gynyddu’r cyfleoedd sydd ar gael i ddawnswyr ifanc ag anableddau fynd ymlaen i addysg uwch mewn hyfforddiant dawns a pherfformio.

Meddai Kathryn Williams, Cyfarwyddwr Rubicon Dance: “Roedd yn bleser mawr gennym ni groesawu staff y Principality i’n dosbarth. Roedd y grŵp wedi mwynhau dysgu eu dawnsdrefn ddiweddaraf iddyn nhw ac arddangos eu sgiliau dawnsio.

“Ni allwn ddiolch ddigon iddyn nhw am y gefnogaeth a gawsom ganddynt. Bydd yn gwneud gwahaniaeth anhygoel i’n grŵp ni. Gobeithiwn y bydd y Principality yn ymuno â’n dosbarthiadau ni eto yn fuan.”

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi ymrwymo i gefnogi’r gymuned yng Nghymru ac mae'n noddi amryw o sefydliadau ledled y wlad. Yn ystod y misoedd diwethaf, mae’r Principality wedi rhoi crysau newydd i Glwb Criced Ynystawe, goliau pêl-droed newydd i Ysgol Gynradd Birchgrove yn dilyn tân ac wedi darparu dosbarthiadau golff yng Nghonwy.

Published: 26/05/2015