Queen Street Branch

14 July 2015

Côr lleol yn sbarduno atgofion cerddorol diolch i’r Principality

Mae atgofion cerddorol aelodau côr o Abertawe i bobl sy’n byw gyda dementia wedi cael eu procio gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality.

Mae cangen y Mwmbwls o gymdeithas adeiladu fwyaf Cymru, wedi rhoi iPad newydd i Gôr Atgofion Cerddorol Red Café yn y Mwmbwls, a fydd yn golygu bod miloedd o ganeuon ar gael i’r côr, sy’n dod â phobl sy’n byw gyda dementia at ei gilydd.

Mae Red Café yn elusen datblygu’r gymuned a leolir yn y Mwmbwlss, sy’n cynnal ystod eang o brosiectau a gweithgareddau gyda’r gymuned leol ac ar ei chyfer. Mae un o’r prosiectau hyn yn cynnwys y Côr Atgofion Cerddorol, a gynhelir pob dydd Gwener yn Eglwys Linden.

Meddai Helen Davies, rheolwr cangen y Mwmbwls o Gymdeithas Adeiladu’r Principality: “Rydym yn falch o gefnogi’r Mwmbwls trwy chwarae rhan yn llwyddiant Red Café a’r Côr Atgofion Cerddorol. Mae’n fenter ardderchog ac mae’n wych ein bod ni’n gallu ymateb i anghenion lleol trwy raglen noddi ein cangen, sy’n galluogi’r Principality i roi rhywbeth yn ôl i’w chymunedau.”

Meddai Helen Hunter, Rheolwr Prosiect Red Café: “Rydym yn ddiolchgar iawn i’r staff yng nghangen y Mwmbwls o’r Principality am eu cefnogaeth garedig. O ganlyniad i’w haelioni, mae miloedd o ganeuon ar gael ar flaenau’n bysedd a gallwn danio atgofion cerddorol ein grŵp côr ardderchog heb drafferth.

“Yn ogystal â bod yn weithgaredd difyr, gall canu roi’r cyfle i bobl â chanddynt ddementia a’u gofalwyr fel ei gilydd fynegi eu hunain a chymdeithasu gydag eraill mewn grŵp cefnogol a llawn hwyl.”

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi ymrwymo i gefnogi cymunedau Cymru ac mae’n noddi sefydliadau amrywiol ar draws y wlad. Yn yr ychydig o wythnosau diwethaf, mae’r Principality wedi cefnogi Clwb Criced Ynystawe trwy roi crysau newydd iddynt ac Ysgol Gynradd Birchgrove trwy roi goliau pêl-droed newydd iddynt ar ôl tân a llawer mwy.
Published: 14/07/2015