Deryn Health Centre

9 December 2015

Datblygiad gwerth £5.7 miliwn yn ychwanegu at boblogrwydd cynyddol Parc Ynni Baglan

Mae datblygiad gwerth £5.7 miliwn sy’n dod â fferyllfa, canolfan iechyd a gofod swyddfa o ansawdd uchel i Barc Ynni Baglan bellach wedi ei gwblhau.

Mae Principality Masnachol, cangen fasnachol Cymdeithas Adeiladu’r Principality, wedi ymuno gyda’r datblygwyr Deryn Properties (Development) Ltd a’r cyngor lleol i ddatblygu’r safle yn Llansawel.

Mae’r parc busnes yn cynnwys tri adeilad technoleg uchel. Mae’r cyntaf yn cynnwys meddygfa o’r radd flaenaf ar gyfer 12,500 o gleifion, sgan gynnig llety i Bractis Meddygol Waterside a Dr Wilkes & Partners sydd wedi symud o’u hen safleoedd yn Llansawel.

Mae’r ail adeilad yn cynnwys fferyllfa newydd a weithredir gan Rob Davies Pharmacies yn ogystal â man swyddfa, ac mae rhan ohono â defnydd cynllunio A3.

Mae’r trydydd adeilad hefyd yn cynnwys man swyddfa o ansawdd uchel sydd ar gael i’w osod neu ei werthu. Mae cyfanswm o 13,000 troedfedd sgwâr o fan swyddfa yn y safle i’w werthu neu ei osod. Mae’r safle hefyd yn cynnwys mannau parcio penodol a chyfleusterau gollwng teithwyr.

Meddai Gareth Redding o Principality Masnachol: “Rydym wedi bod yn gweithio gyda Deryn Properties ar amrywiaeth o gynlluniau adfywio dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac roeddem yn falch o weithio gyda nhw ar y cynllun gwych hwn ym Mharc Ynni Baglan.

“Bydd y cyfleusterau hyn o gymorth i ddarparu swyddi yn ogystal â gofod swyddfa ansawdd uchel a chyfleusterau iechyd i’r ardal leol.”

Mae Parc Ynni Baglan yn safle cyflogi sylweddol ac mae eisoes wedi denu busnesau byd-eang gan gynnwys Intertissue, un o’r prif wneuthurwyr papur sidan yn Ewrop, Montagne Jeunesse, cwmni gofal croen naturiol sy’n gwerthu cynhyrchion ledled y byd, a chynhyrchwyr fferyllol Ecolabs. Mae’n gartref hefyd i adeiladu’r Cyngor a phrif swyddfa NPT Homes.

Meddai Jon Leyland, Cyfarwyddwr Deryn Properties: “Rydym yn falch unwaith eto o weithio gyda Principality Masnachol ar y cynllun hwn. Mae wedi bod yn brosiect cyffrous ac rydym yn gobeithio y bydd yn helpu i ddarparu buddion economaidd hirdymor ar gyfer yr ardal.”

Meddai’r Cynghorydd Ali Thomas OBE, Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot: “Rwyf yn falch iawn bod gwaith wedi’i gwblhau ar y prosiect cyffrous hwn a fydd yn darparu cyfleusterau meddygol o’r radd flaenaf ar gyfer pobl Llansawel, yn ogystal â llety busnes ardderchog i greu rhagor o fuddsoddiad a chyflogaeth ym Mharc Ynni Baglan.

“Mae momentwm gwirioneddol y tu ôl i’n Strategaeth Adfywio bellach, gan ddatblygu dyfodol gwell i’r Fwrdeistref Sirol. Byddwn yn parhau i weithio gyda’n partneriaid yn y sector cyhoeddus a phreifat i sicrhau bod y gwasanaethau gorau bosibl ar gael i bawb yn ein cymuned leol ac i ddarparu’r amgylchedd cywir i fusnesau fuddsoddi, adleoli a thyfu.”

Mae’r prosiect hwn yn dilyn gwaith blaenorol ar y cyd rhwng Principality Masnachol a Deryn i adfywio’r Harbwr ym Mhort Talbot lle gweithiodd y ddau fusnes gyda’i gilydd i adeiladu cyfleusterau busnes / swyddfa o’r radd flaenaf ar gyfer TWI, Tata, Thyssen Krupp a Chanolfan Gyfiawnder gwerth £3 miliwn Port Talbot.

I gael rhagor o wybodaeth am brynu neu osod adeiladau ym Mharc Ynni Baglan cysylltwch ag Owen Young yn Alder King ar 02920 381996 neu Ben Bolton yn Cooke & Arkwright ar 02920 346376.

Published: 09/12/2015