19 January 2017

Blwyddyn gyntaf partneriaeth Stadiwm Principality yn llwyddiant ysgubol

Flwyddyn ar ôl cychwyn y bartneriaeth rhwng cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru ac Undeb Rygbi Cymru, mae prif weithredwr grŵp Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi cyhoeddi bod y bartneriaeth yn “llwyddiant ysgubol i gymunedau yng Nghymru ac mewn codi ymwybyddiaeth o frand y Principality, oddi mewn a thu hwnt i Gymru”.  

Mae’r bartneriaeth rhwng y Principality ac Undeb Rygbi Cymru, sy’n cynnwys hawliau enwi’r stadiwm, wedi bod o fudd i glybiau rygbi yng Nghymru, yn enwedig ar lefel llawr gwlad, gan ennyn diddordeb yn y gêm mewn ysgolion a chymunedau bychain ledled y wlad. 

Un o’r bobl ifanc awyddus hyn oedd Sam Milligan, bachgen ysgol o Lanelli, a gafodd wobr arbennig gan y Principality am godi £2000 dros ystafell canser Ysbyty’r Tywysog Philip ar ôl i’w fam gael triniaeth yno. Cyflwynwyd Gwobr Cyflawniad y Principality i’r disgybl wyth oed sy'n dwli ar rygbi, gan chwaraewr rygbi rhyngwladol Cymru, James King, a chafodd daith anhygoel o amgylch Stadiwm Principality a chinio arbennig yno iddo fe a 23 o’i gyd-ddisgyblion.

Mae’r bartneriaeth hefyd wedi cynnig cyfleoedd i’r mwy na 500,000 o aelodau Cymdeithas Adeiladu’r Principality sydd wedi cael cynigion unigryw, cyfle cynnar i gael tocynnau Undeb Rygbi Cymru ac i ddigwyddiadau eraill yn Stadiwm Principality trwy gynllun gwobrau’r Principality i aelodau yn unig.  

Cafodd un o enillwyr Gwobrau Aelodau’r Principality, Laura Fear o Waelod y Garth, sioc ei bywyd pan ddaeth Dan Biggar, maswr rhyngwladol Cymru, i’w chartref a chyflwyno pâr o docynnau seddau arbennig yn bersonol iddi i weld gêm De Affrica yr hydref diwethaf. Elwodd Llamau, partner elusennol digartrefedd y Principality hefyd o bartneriaeth y Principality, gyda mwy na 50 o bobl y mae’r elusen o Gymru yn eu helpu yn cael tocynnau i weld Beyoncé yn perfformio yng Nghaerdydd.

Dywedodd prif weithredwr grŵp Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Graeme Yorston: “Mae’r bartneriaeth 10 mlynedd hon, sy’n cynnwys hawliau enwi’r stadiwm yn ogystal â helpu rygbi Cymru, yn enwedig ar lefel llawr gwlad, wedi bod yn llwyddiant ysgubol hyd yma.  

“Mae wedi creu mwy o ymwybyddiaeth o frand y Principality, o fewn Cymru a thu hwnt, ac mae hefyd wedi bod o fudd i’r cymunedau y mae ein haelodau yn byw ynddynt, ac mae 15 o ddigwyddiadau cymunedol wedi eu cynnal yn Stadiwm Principality. Ond, mae’r buddion yn mynd y tu hwnt i rygbi a chwaraeon. Rydym wedi cysylltu â’n partneriaid elusennol i godi arian dros eu helusennau trwy arwerthu tocynnau ac rydym wedi rhoi’r cyfle i bobl na fyddent wedi cael y cyfle fel arall, i fynd i weld prif ddigwyddiadau yn y stadiwm.  Yn bwysicach fyth, gan mai ein haelodau yw perchnogion ein busnes, rydym hefyd wedi gallu rhoi bron i fil o docynnau am ddim i’n haelodau i’w gwobrwyo am eu teyrngarwch.

“Mae ein hanes cryf o werthoedd a rennir gan Undeb Rygbi Cymru wedi helpu i yrru’r bartneriaeth yn ei blaen ac rydym wrth ein boddau o fod yn parhau â’r gwaith ardderchog hwn.”
O gofio tair buddugoliaeth tîm Cymru ar eu tir ein hunain yng nghystadleuaeth 6 Gwlad yr RBS yn 2016, cyngerdd anhygoel o lwyddiannus Beyoncé, a’r Monster Jam hynod gyffrous, mae Stadiwm Principality wedi gweld amrywiaeth o ddigwyddiadau yn ystod y 12 mis diwethaf sydd wedi denu tyrfaoedd anferth i Gaerdydd o bob rhan o Gymru a’r byd, gan gyfrannu oddeutu £130 miliwn i economi Cymru.

Dywedodd prif weithredwr Grŵp Undeb Rygbi Cymru, Martyn Phillips: “Mae ein partneriaeth gyda Chymdeithas Adeiladu’r Principality wedi bod yn llwyddiant ar y maes ac oddi arno yn ei blwyddyn gyntaf, gyda mwy na 600,000 o gefnogwyr yn mynd i ddigwyddiadau yn Stadiwm Principality a mwy o gyfleoedd i gefnogwyr rygbi presennol a newydd wrth i Rygbi Cymru geisio cael mwy o bobl i gymryd rhan, yn fwy aml, yn y gêm gymunedol. 

"Mae’r bartneriaeth yn gweddu’n berffaith ar gyfer Rygbi Cymru ac rydym yn parhau i fod yn falch o fod yn bartner â busnes ffyniannus yng Nghymru sydd â gwerthoedd tebyg iawn i’n rhai ni. Rydym ni i gyd yn edrych ymlaen at flwyddyn ardderchog arall yn Stadiwm Principality, lleoliad sydd eisoes wedi ennill ei blwyf mewn llyfrau hanes gyda buddugoliaeth hanesyddol Cymru dros yr Eidal yng nghystadleuaeth 6 Gwlad yr RBS yn 2016, y dorf fwyaf o gefnogwyr rygbi rhanbarthol yn ystod Dydd y Farn IV a’r ffanbarth mwyaf yng Nghymru ar gyfer Ewro 2016 a ddenodd mwy na 27,000 o gefnogwyr chwaraeon i gefnogi’r tîm pêl-droed cenedlaethol.”   

Mae calendr o ddigwyddiadau eleni yn Stadiwm Principality eisoes yn llenwi, gyda sêr cerddoriaeth megis Robbie Williams, Justin Bieber a Coldplay wedi’u cadarnhau, a digwyddiadau chwaraeon megis Dydd y Farn V a Grand Prix Speedway FIM yn siŵr o ddenu tyrfaoedd mawr.

Edrychwch ar ein ffeithlun am flwyddyn gyntaf Stadiwm Principality

Published: 19/01/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.