10 February 2017

Enillwyr Gwobrau Aelodau’r Principality yn cael ymweliad gan y meddyg

Cafodd dau enillydd Gwobrau Aelodau’r Principality ymweliad annisgwyl gan un o sêr byd rygbi Cymru, Jamie Roberts, a roddodd bedwar tocyn yr un iddynt i weld y gêm fawr yn erbyn Lloegr yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn.

Ymwelodd Jamie, sydd yn feddyg cymwysedig, â chartrefi Mr Colin Jones a Mr David Rose yng Nghaerdydd ar ôl iddynt ennill y gystadleuaeth i Aelodau’r Principality, y cânt eu cynnwys yn awtomatig ynddi ar ôl iddyn nhw gofrestru ar-lein.

Meddai Mr Jones, o Radyr: “Roedd yn fendigedig cwrdd â Jamie Roberts. Mae fy ngwraig Jean a minnau wrth ein boddau. Hoffwn ddiolch i’r Principality am y tocynnau, mae’n gyfle arbennig i ni fynd i weld Cymru yn ennill yn erbyn Lloegr.”

Meddai Mr Rose, o’r Eglwys Newydd: “Roeddwn i wedi fy syfrdanu’n llwyr o gwrdd â Jamie, roedd yn gwbl annisgwyl. Nid ydych chi’n credu y byddwch chi mor ffodus ond mae’n hollol wych. Diolch yn fawr i Gymdeithas Adeiladu’r Principality, mae wir yn anhygoel. Byddaf yn gwneud yn siŵr fy mod yn cael diwrnod da iawn, rwy’n edrych ymlaen ato.”

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi rhoi mwy na 1,000 o docynnau i ddigwyddiadau yn Stadiwm Principality dros y flwyddyn ddiwethaf.

Meddai Julie-Ann Haines, y Cyfarwyddwr Cwsmeriaid yng Nghymdeithas Adeiladu’r Principality: “Mae’r Principality yn hoffi gwobrwyo teyrngarwch ein Haelodau drwy roi rhywbeth yn ôl iddynt. O ganlyniad i’n partneriaeth ag Undeb Rygbi Cymru, mae rhai Aelodau ffodus yn cael cyfle i gwrdd â’u harwyr o’r byd rygbi. Rydym ni eisiau helpu ein Haelodau i fwynhau eu hunain ar bob cam o’u bywydau. Rwy’n siŵr ei fod yn brofiad gwefreiddiol i Mr Jones a Mr Rose gwrdd â seren byd rygbi ac rwy’n gobeithio y byddant yn mwynhau’r gêm.”

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â Gwobrau Aelodau’r Principality, ewch i www.principality.co.uk/cy/about-us/your-principality/our-members/get-more neu ewch i’ch cangen Principality leol.

Published: 10/02/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.