27 June 2017

Archarwyr y Principality yn ychwanegu at roddion chwe rhif drwy daith gerdded ar lwybr yr arfordir

Mae cydweithwyr mewn gwisgoedd ffansi o Gymdeithas Adeiladu'r Principality wedi codi £1000 dros dair elusen drwy gerdded 16 milltir ar hyd Llwybr Arfordir Cymru wedi eu gwisgo fel archarwyr, gan gynnwys Spiderman, Batgirl a Chrwban Ninja.

Gan gychwyn o’r Knap yn y Barri, dilynodd yr archarwyr lwybr yr arfordir i ynys y Barri, Bae Jackson, Sili, Pier Penarth, Morglawdd Bae Caerdydd ac yna i mewn i ganol y ddinas, gan orffen yn Stadiwm Principality.

Ymunodd Wendy Collie o elusen ddigartrefedd Llamau a Dr Lee Campbell o Ymchwil Canser Cymru â 12 o gydweithwyr y Principality ar y daith, gan gerdded cyfanswm o bron i hanner miliwn o gamau.

Mae Cymdeithas Adeiladu Fwyaf Cymru yn cefnogi tair elusen; Llamau, Ymchwil Canser Cymru a School of Hard Knocks am gyfnod o dair blynedd. Hyd yn hyn eleni, codwyd dros £60,000 dros y tair elusen, gan godi cyfanswm o dros £213,000 yn y bartneriaeth ers 2016.

Meddai James Harper, Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol yng Nghymdeithas Adeiladu’r Principality: “Roedd y daith gerdded yn her ddifyr, gyffrous a blinedig. Fe wnaethom ni gychwyn yn y glaw, roedd y gwynt y tu ôl i ni, ac yn ffodus cawsom ni heulwen am y rhan fwyaf o’r diwrnod. Yn bendant, bydd llinellau lliw haul rhyfedd oherwydd y gwisgoedd archarwyr heddiw! Gyda’n gilydd, fe wnaethom ni gerdded bron i 500,000 o gamau, ac felly llosgwyd llawer o galorïau a chodwyd llawer o arian.

“Mae dod at ein gilydd i godi arian fel hyn yn golygu llawer i’n helusennau partner a byddwn ni’n parhau i feddwl am ffyrdd rhyfedd a rhyfeddol o gyfrannu at eu gweithgareddau sy’n helpu pobl mewn angen ledled Cymru.”

Bydd yr arian a roddir i bob elusen yn eu galluogi i barhau i ddarparu gwasanaethau pwysig yng Nghymru. Bydd yr arian i School of Hard Knocks Cymru yn eu galluogi i ehangu eu gwaith yng Nghymru. Mae elusen ddigartrefedd Llamau wedi gweld galw parhaus am ei gwasanaethau, ac mae rhodd y Principality yn caniatáu iddyn nhw ganolbwyntio ar y rhai sydd fwyaf agored i niwed mewn mannau anodd eu cyrraedd yng Nghymru, ac mae Ymchwil Canser Cymru yn dal i wneud ymchwil i atal canser a chael diagnosis cynnar ohono.

Bydd cefnogaeth y Principality i’r tair elusen yn parhau hyd at ddiwedd 2018.

Published: 27/06/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.