6 November 2017

Enwogion y byd rygbi yn rhoi mantais cartref i deulu o Gymru yn ystod y gyfres Under Armour

Mae teuluoedd yng Nghymru a fydd yn gwylio’r gyfres Under Armour yr hydref hwn yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn cystadleuaeth sy’n rhoi cyfle iddynt wylio’r gêm gyda thri o gyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol Cymru, a hynny yn eu cartref eu hunain.

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn rhoi’r cyfle i deuluoedd ledled Cymru rannu’u soffa â’r cyn-chwaraewyr Gareth Thomas, Rupert Moon a Rachel Taylor, i wylio gêm Cymru yn erbyn Seland Newydd, ddydd Sadwrn 25 Tachwedd. Gyda’i gilydd, mae Gareth, Rupert a Rachel wedi ennill mwy na 170 o gapiau dros eu gwlad, a byddant yn cynnig sylwebaeth broffesiynol o lolfa’r teulu buddugol, gan rannu eiliadau dwysaf gêm fwyaf Cymru, o bosibl, yn y gyfres Under Armour.

Peidiwch â digalonni os nad ydych chi’n ddigon ffodus i ennill y wobr hon, gan y bydd y Principality yn rhannu sylwebaeth Gareth, Rupert a Rachel o gartref y teulu buddugol drwy ei chyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn ystod y gêm, fel bod cefnogwyr rygbi ledled Cymru yn gallu bod yn rhan o’r cyffro.

I ennill y cyfle i wylio’r gêm gyda’r enwogion rygbi hyn, gofynnir i deuluoedd yng Nghymru fynd i dudalen Facebook y Principality a rhannu llun ohonynt yn eu cartref yn dathlu gêm Cymru gyda theulu a ffrindiau.

Dywedodd Julie-Ann Haines, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid Cymdeithas Adeiladu’r Principality: “Ni all pob teulu yng Nghymru fod yng nghartref rygbi Cymru, Stadiwm Principality, i wylio tîm rygbi Cymru yn y gyfres Under Armour. Ond bob tro y mae Cymru’n chwarae, mae lolfeydd ledled y wlad yn fwrlwm o gefnogaeth lle mae teuluoedd a ffrindiau yn dod at ei gilydd i greu atgofion wrth gefnogi’r bechgyn.

“Rydym ni’n gefnogwyr brwd i rygbi Cymru, ac yn ymroddedig i gymunedau ledled Cymru ac rydym ni’n falch o gynnig y wobr amhrisiadwy hon a fydd yn ffordd ddelfrydol i deulu o Gymru fod yn rhan o gyffro diwrnod y gêm, a hynny heb adael eu cartref. Byddem yn annog holl gefnogwyr Cymru i gystadlu. Pwy a ŵyr – efallai mai chi fydd yn gwylio Cymru yn brwydro yn erbyn y Crysau Duon yng nghwmni rhai o sêr mwyaf rygbi Cymru.”

Ewch i Facebook page i gystadlu. Gellir gweld y Telerau ac Amodau yn yma Mae’r gystadleuaeth yn cau ganol nos, nos Sul 19 Tachwedd 2017. Mae’n rhaid i gystadleuwyr fod ar gael ddydd Sadwrn, 25 Tachwedd 2017.

Published: 06/11/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.