12 February 2018

Y Principality yw’r ‘Darparwr ISA Gorau’ yng Ngwobrau Defnyddwyr Moneyfacts 2018

Mae’r Principality wedi’i enwi yn ‘Darparydd ISA y Flwyddyn’ yn y Gwobrau Defnyddwyr Moneyfacts nodedig yn 2018.

Mae’r Gwobrau Moneyfacts yn amlygu darparwyr sydd wedi ymrwymo i ansawdd a dewis ar draws amrywiaeth eang o gynhyrchion. Mae’r gwobrau nodedig yn gwbl annibynnol, a phenderfynwyd arnynt gan ddefnyddwyr yn hytrach na phanel.

Dywedodd Julie-Ann Haines, y Prif Swyddog Cwsmeriaid: “Rydym wrth ein boddau o fod wedi ennill y wobr hon. Mae’n dangos bod ein cynhyrchion cynilo wedi’u creu gyda’n cwsmeriaid yn rhan ganolog o’n prosesau gwneud penderfyniadau. Mae’n dangos bod ein cwsmeriaid yn barod i bleidleisio o’n plaid ni fel y darparwyr ISA gorau ar y farchnad, sy’n ardystiad gwych ein bod yn gwneud y peth iawn.

“Mae’r wobr yn ffrwyth holl waith caled, ymrwymiad ac ymroddiad ein cydweithwyr. Mae cynilwyr yn bwysig iawn i ni yn y Principality ac rydym yn gweithio’n galed i greu cynhyrchion a fydd yn denu ac yn cadw Aelodau i gynilo gyda ni.”

Dywedodd Jayms Brooks, Uwch Reolwr Marchnata Digidol Moneyfacts: "Mae gwobr y Principality yn seiliedig ar ddarparu cynhyrchion sy’n well yn dechnegol ac adborth rhagorol gan ddefnyddwyr o arolwg blynyddol annibynnol Defnyddwyr Moneyfacts. Mae’r Principality wedi bod yn fuddugol yn y categori hynod gystadleuol hwn, drwy gyfuno ystod lawn o gynhyrchion ISA sy’n arwain y farchnad, a lefelau uchel o wasanaethau cwsmeriaid uchel eu parch.”

Cynhaliwyd yr Arolwg Defnyddwyr Moneyfacts rhwng mis Hydref a mis Tachwedd 2017, a chafwyd ymatebion gan dros 160,000 o ddefnyddwyr.

Published: 12/02/2018

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.