Retention proc fees

12 March 2018

Y Principality yn cynyddu’r uchafswm benthyciad ar gyfer cynhyrchion morgeisi preswyl gydag LTV o 80 i 85%

Mae cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru wedi cynyddu ei chynhyrchion morgais preswyl â graddfa benthyciad i werth o 80-85%, o £350,000 i uchafswm o £500,000 a fydd yn dod i rym ar unwaith.

Meddai Emma Graham, Rheolwr Cyfryngol Cyfrifon Allweddol : "Mewn cyfnod o gynnydd mewn prisiau tai mewn rhai ardaloedd, a blaendaliadau llai, rydym wedi bod yn cael galwadau cynyddol gan froceriaid am fenthyciadau mwy o faint, felly mae hwn yn gam cadarnhaol i ymateb i hynny.

“Byddwn yn parhau i nodi ffyrdd o ehangu ein cynigion cynnyrch ar gyfer y farchnad a darparu mwy o ddewis i’n broceriaid a’n cwsmeriaid.”

Mae’r Principality hefyd wedi cyflwyno cyfnod cynnig estynedig ar gyfer eiddo wedi ei adeiladu o’r newydd i 6 mis i ddechrau a 6 mis ychwanegol wedyn (yn amodol ar statws).

Meddai Emma: “Fe wnaethom ni gymryd y cam hwn oherwydd bod benthycwyr yn aml eisiau sicrwydd ynglŷn â cheisiadau ar gyfer eiddo wedi ei adeiladu o’r newydd, felly gorau po gyntaf iddynt allu trefnu eu morgais o fewn y broses.”

Mae rheolwyr datblygu busnes y Principality yn gallu mynd at warantyddion yn uniongyrchol, gan olygu bod gweithio gyda broceriaid yn fwy effeithiol ac effeithlon.

Published: 12/03/2018

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.