Moving home

2 May 2018

Principality yn creu cynhyrchion i helpu pobl i gael eu troed ar yr ysgol eiddo

Bydd Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn lansio cynhyrchion morgais i helpu mwy o brynwyr tro cyntaf yng Nghymru.

Mae’r gymdeithas adeiladu fwyaf yng Nghymru yn ymrwymedig i helpu cynllun Llywodraeth Cymru, Rhentu i Brynu: Cymru, a lansiwyd yn gynharach eleni. Mae Rhentu i Brynu yn rhoi cymorth i’r bobl hynny sydd eisiau prynu tŷ ond na allant fforddio prynu 100% o’r tŷ ar y gwerth marchnadol llawn.

Mae gan Principality hanes hir o helpu i sicrhau tai fforddiadwy yng Nghymru, ac mae ei thîm Masnachol wedi chwarae rhan arwyddocaol drwy gyllido benthyciadau gwerth £50 miliwn ar gyfer cymdeithasau tai'r llynedd.

Meddai Julie-Ann Haines, Prif Swyddog Cwsmeriaid Cymdeithas Adeiladu’r Principality: “Mae gennym ni bartneriaeth waith gref â Llywodraeth Cymru ac rydym ni wedi gweithio’n galed i wneud yn siŵr bod y llywodraeth yn ehangu ei chefnogaeth i gynnig dull perchnogaeth cyson yng Nghymru. Rwy’n falch iawn ein bod yn lansio cynhyrchion morgais sydd wedi eu teilwra i helpu’r cynllun Rhentu i Brynu: Cymru gyda’r elfen perchnogaeth ar y cyd.

“Y llynedd, gwnaethom helpu mwy o bobl i ddod yn berchen ar eu cartrefi nag erioed o’r blaen. Rydym ni’n ymrwymedig i helpu pobl yn ein cymunedau i gael tai mwy fforddiadwy ledled Cymru.

“Rydym ni’n gobeithio y bydd y cynhyrchion hyn yn helpu i gefnogi ystod eang o fenthycwyr gan gynnwys prynwyr tro cyntaf a phrynwyr tro nesaf i ddod yn berchen ar eu cartrefi. Mae’r nod hon yn un sy’n agos iawn at ein calonnau, sef helpu pobl i ffynnu trwy gydol eu bywydau.”

Published: 02/05/2018

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.