Only Boys Aloud

15 July 2014

Blog Only Boys Aloud: Rhan 1

Cyn dechrau Academi Only Boys Aloud y Principality yr wythnos hon (academi o hyfforddiant dwys ar gyfer 32 o gantorion dethol o Only Boys Aloud, a gynlluniwyd i ddatblygu doniau ifanc, eithriadol o Gymru ym maes cerddoriaeth), aethom i ymweld ag Only Boys Aloud yng Nghaerdydd yn ystod ymarfer i gyfarfod â’r bechgyn a dysgu ychydig ynglŷn â bod yn y côr yn gyffredinol. Dyma’r rhan gyntaf o’r hyn a glywsom ni, yn canolbwyntio ar Hugo.

Enw: Hugo Dodd

O: Gaerdydd

Oed: 14

Côr Only Boys Aloud: Caerdydd

Faint o brofiad canu oedd gennyt ti cyn ymuno ag Only Boys Aloud?

Dim llawer a dweud y gwir, roeddwn i yng nghôr yr ysgol am flwyddyn cyn hyn ac rydw i hefyd wedi perfformio ychydig bach tu fewn a thu fas i’r ysgol.

Sut y bu i ti ymuno ag Only Boys Aloud?

Fy ffrindiau awgrymodd y peth felly fe ddes i draw gyda nhw a’i fwynhau e.

Pa effaith mae canu ag Only Boys Aloud wedi’i chael arnat ti?

Rwy’n credu fy mod i’n fwy hyderus ac mae fy llais wedi gwella i raddau o ran arddull a chwmpas lleisiol. Rydw i hefyd wedi dysgu mwynhau cerddoriaeth yn fwy ers imi ymuno. Mae’n wych a dweud y gwir, mae pobl yn cael ymuno â’i gilydd i wneud sŵn mawr ond mae e hefyd yn rhoi teimlad go iawn i chi eich bod chi wedi cyflawni rhywbeth pan mae e’n swnio’n dda ac mae gennych chi i gyd eich rhan i chwarae yn y côr.

Beth fu dy brofiad gorau di ag Only Men Aloud?

Y perfformiadau.

Beth yw dy hoff gân i’w chanu ag Only Men Aloud?

Wel, rwy’ wrth fy modd â’r clasuron fel Calon Lân, Sospan Fach a You Raise Me Up ond rydw i hefyd yn hoffi canu darnau sydd newydd gael eu cyfansoddi.

Tu fas i OBA, pa fath o gerddoriaeth wyt ti’n hoffi gwrando arno?

Rydw i’n wirioneddol hoff o gerddoriaeth y ‘90au. Mae cerddoriaeth boblogaidd gyfoes yn wych, ond rydw i hefyd yn mwynhau gwrando ar gerddoriaeth o’r gorffennol. Rydw i wrth fy modd â Chris Cornell, Kate Bush, Pink Floyd a phethau fel’na.

Beth yw dy ddymuniadau ar gyfer y dyfodol?

Dim ond canolbwyntio ar fy ngwaith ysgol ar hyn o bryd. Mi fyddai’n wych i berfformio mwy yn y dyfodol ac rydw i’n wirioneddol fwynhau canu a chreu cerddoriaeth felly mi fyddai’n ardderchog i fynd i’r cyfeiriad hwnnw.

Beth fyddet ti’n ei ddweud wrth rywun sy’n ystyried ymuno ag OBA?

JEST GWNA FE!

I gael gwybod mwy am ein nawdd i Only Boys Aloud, cliciwch yma.

I ymweld â gwefan Only Boys Aloud, cliciwch here ac i archebu tocynnau ar gyfer cyngerdd Academi Only Boys Aloud y Principality yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, cliciwch here.

Published: 15/07/2014