Only Boys Aloud

17 July 2014

Blog Only Boys Aloud: Rhan 3

Enw: Sam Guy

O: Lanisien

Oed: 18

Côr Only Boys Aloud: Caerdydd

Faint o brofiad canu oedd gennyt ti cyn ymuno ag Only Boys Aloud?
Gwersi yn yr ysgol, sioeau cerdd a chanu ar gyfer Lefel A.

Sut y bu i ti ymuno ag Only Boys Aloud?
Trwy’r ysgol.

Pa effaith mae canu ag Only Boys Aloud wedi’i chael arnat ti?
Mae wedi rhoi hwb i fy hyder, wedi datblygu fy sgiliau gwrando a’n helpu fi i gadw rhan.

Beth fu dy brofiad gorau di ag Only Boys Aloud?
Y cyngerdd yn Theatr y Grand, Abertawe.

Beth yw dy hoff gân i’w chanu ag Only Boys Aloud?
Gwahoddiad.

Tu fas i OBA, pa fath o gerddoriaeth wyt ti’n hoffi gwrando arno?
Popeth ar wahân i ‘death metal’.

Beth yw dy ddymuniadau ar gyfer y dyfodol?
Athro mewn ysgol gynradd.

Beth fyddet ti’n ei ddweud wrth rywun sy’n ystyried ymuno ag OBA?
I’w wneud e ddoe! Rwy wrth fy modd ag e, mae’n anhygoel.

I gael gwybod mwy am ein nawdd i Only Boys Aloud, cliciwch here.

I ymweld â gwefan Only Boys Aloud, cliciwch here ac i archebu tocynnau ar gyfer cyngerdd Academi Only Boys Aloud y Principality yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, cliciwch here.

Published: 17/07/2014