Albany Road Mural

22 July 2014

Disgyblion yng Nghaerdydd yn mynegi’u creadigrwydd â murlun newydd

Gwirfoddolodd gweithwyr o gymdeithas adeiladu fwyaf Cymru eu hamser i beintio murlun yn y maes chwarae yn Ysgol Gynradd Albany.

Gweithiodd pwyllgor-eco’r ysgol â’r artist lleol Thomas Goddard a Chapter Arts i ddylunio murlun newydd ar gyfer buarth yr ysgol ar ôl i stormydd ddifrodi wal yn yr ysgol yn gynharach eleni a pheri bod angen adeiladu wal newydd. Camodd y Principality i mewn i helpu’r disgyblion gyda’u dyluniadau ac i beintio’r murlun. 

Meddai Andrew Gay, uwch reolwr cangen yng nghangen y Principality yn Albany Road: “Mae ein cymunedau lleol wrth galon popeth rydym yn ei wneud yn y Principality ac mae prosiectau fel hyn yn ein cynorthwyo i ddod yn fwy clòs atynt.

“Roeddem wrth ein bodd ein bod yn gallu helpu Ysgol Gynradd Albany a chawsom hwyl garw yn helpu i gynhyrchu’r gwaith celf hwn er mwynhad y disgyblion presennol a disgyblion y dyfodol.”

Meddai Wil Howlett, Dirprwy Bennaeth Ysgol Gynradd Albany: “Roeddem yn ddiolchgar dros ben i’r Principality am ei holl gefnogaeth. Roedd y wal yn hynod o ddiflas ar ôl ei hail-adeiladu ac roedd ar y disgyblion wirioneddol eisiau bywiogi dipyn arni.

“Gyda chymorth yr artist lleol, Thomas Goddard, Chapter Arts a staff y Principality llwyddodd y disgyblion i ddylunio rhywbeth unigryw fydd yn dod â lliw i’r maes chwarae am lawer o flynyddoedd i ddod. ”

Mae’r Principality wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau gwirfoddol eraill eleni, gan gynnwys rhai ym Mharc Gwledig Porthceri ger y Barri, ar Ynys Echni ger arfordir Caerdydd a Nightingale House, hostel yng Nghaerdydd.

Published: 22/07/2014