Shrewsbury Branch turns 50

30 July 2014

Cangen y Principality yn dathlu 50 mlynedd yng nghanol yr Amwythig

Mae cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru, sydd â 53 o ganghennau a 17 o asiantaethau yng Nghymru a’r gororau, wedi ei lleoli yn y dref ers 1964.

I ddiolch i’r gymuned am gefnogi’r gangen dros y 50 mlynedd diwethaf, cynhaliodd y Principality barti pen-blwydd i’r cwsmeriaid.

Meddai David Critcher, rheolwr rhanbarthol y Principality: “Rydym yn falch o fod yng nghanol yr Amwythig ac wedi ein syfrdanu gan gefnogaeth y gymuned yn ystod y 50 mlynedd ddiwethaf. Rydym wrth ein bodd ein bod yn dathlu hanner canrif o fod â changen yn y dref ac rydym yn edrych ymlaen at flynyddoedd lawer o weithio yn y gymuned leol.”

Cafodd y cwsmeriaid gacen yn y parti pen-blwydd yr wythnos diwethaf. Bydd digwyddiadau’n cael eu cynnal hefyd trwy gydol y flwyddyn.

Meddai Damian Thompson, Cyfarwyddwr Dosbarthu’r Principality: “Rydym yn ymroddedig i fröydd Cymru a’r gororau ac yn credu’n gryf bod y bobl yn haeddu dewis, amrywiaeth a gwasanaeth cwsmeriaid gwych yn y farchnad ariannol. Mae ein cangen yn yr Amwythig wedi cynorthwyo i gynyddu cystadleuaeth yng nghanol y dref a chynnig mwy o ddewis ariannol i bobl y dref. Ers hynny rydym hefyd wedi agor asiantaeth yn yr Amwythig i ddarparu mwy o ddewisiadau i’n cwsmeriaid.

“Er bod sawl sefydliad ariannol wedi dewis gadael cymunedau lleol, mae’r Principality o’r farn bod gwasanaeth wyneb yn wyneb y mae pobl yn ymddiried ynddo, a ddarperir ar y stryd fawr, yn parhau i fod yn hollbwysig ac y dylai gyd-fynd a’n ffrydiau gwaith eraill – ar-lein a’r ganolfan galwadau ffôn – i weithio gyda’i gilydd yn effeithiol er budd yr Aelodau a’r cwsmeriaid. ”

Published: 30/07/2014