Llantwit Dragons Den

7 August 2014

Darpar entrepreneuriaid yn mwynhau mentro i Ffau’r Dreigiau yn Llanilltud Fawr

Cymerodd oddeutu 70 o ddisgyblion ran yn y digwyddiad yn Ysgol Llanilltud Fawr gyda staff Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn chwarae rhan Dreigiau megis Hilary Devey a James Caan.

Meddai Andrew Clark, rheolwr cangen y Principality yn Llanilltud Fawr: “Roedd y myfyrwyr i gyd yn ardderchog a chafwyd syniadau gwirioneddol arloesol. Bu'n gaffaeliad mawr i bob un ohonynt, gan ddangos iddyn nhw bod manteision mewn gweithio fel tîm a chynllunio ymlaen llaw. Mae’r ymarfer hefyd yn ddefnyddiol o ran helpu’r disgyblion i ddysgu am arian a phwysigrwydd cynilo, a allai eu helpu i ddod yn entrepreneuriaid y dyfodol.”

Rhannwyd y disgyblion yn grwpiau o hyd at bedwar o bobl ac roedd yn rhaid i bob tîm ddyfeisio syniad busnes ar gyfer gweithgaredd codi arian. Cawsant farciau am eu proffesiynoldeb, cydgysylltu’r digwyddiad, cyflwyno'r syniad ar lafar, gwaith tîm, a sgiliau eraill, gan dîm o bedwar a oedd yn cynnwys Dreigiau o’r Principality a Legal and General.

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi ymuno â Legal and General i ddarparu yswiriant i’w chwsmeriaid ac mae'n cydweithio â’r cwmni yswiriant ar nifer o brosiectau cymunedol.

Cynhaliwyd y digwyddiad yn rhan o Wythnos Fenter yr ysgol, a gwerthodd y disgyblion eu cynnyrch a chynnal eu gweithgareddau codi arian yn Ffair Fenter yr ysgol ar y diwrnod canlynol, er mwyn codi arian at elusen o'u dewis. 

Dim ond un o’r prosiectau parhaus y mae staff y Principality yn ymwneud â nhw yw hwn, gan ddilyn traddodiad cryf y gymdeithas adeiladu o gefnogi achosion Cymreig, drwy gefnogi cannoedd o brosiectau cymunedol, a hynny yn ariannol yn ogystal â thrwy aelodau  staff yn rhoi o'u hamser.

Published: 07/08/2014