Portabella

12 August 2014

Principality Masnachol a Portabella yn dathlu llwyddiant parhaus

Mae adran fasnachol Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi helpu i ariannu pob cam o ddatblygiad £25 miliwn Portabella yng nghyn gartref nyrsio ac ysbyty St Winefride’s, adeilad nodweddiadol yn lleol, a adeiladwyd yn 1938 ar dir fila o oes Fictoria o’r enw The Lindens.

Mae Portabella, enw newydd y datblygwyr tai arobryn, Loosemore, wrthi'n cwblhau The Apartments, trydydd cam datblygiad St Winefride’s.

Meddai David Loosemore, Rheolwr Gyfarwyddwr Portabella: “Mae'n rhaid i ni gymeradwyo Principality Masnachol am rannu ein gweledigaeth ar gyfer ein prosiect mwyaf hyd yn hyn, ac am ddangos hyder ynom ni ac yn ein gallu i gyflawni datblygiad St Winefride’s, a ddechreuodd yn ystod hinsawdd anodd o ran y farchnad dai.

“Â'r haul yn tywynnu ar ein sector unwaith eto, rydym wrth ein boddau o fod yn dathlu llwyddiant St Winefride’s a’n partneriaeth barhaus â’r Principality.”

Datblygiad moethus o fewn muriau a llidiardau yng nghanol Pontcanna yw cam The Apartments o ddatblygiad St Winefride’s. Mae’n cynnwys 33 o fflatiau a phentai un, dwy a thair llofft. Bydd y cam olaf, The Lindens, yn cael ei ryddhau tua diwedd y flwyddyn.

Meddai Gareth Redding, Pennaeth y Tîm Cysylltiadau yn Principality Masnachol: “Mae St Winefride’s wedi bod yn llwyddiant mawr ac mae’n enghraifft o’n dull o weithio mewn partneriaeth â datblygwyr tai blaenllaw yng  Nghymru fel Portabella.

“Edrychwn ymlaen at adeiladu ar y llwyddiant hwn a symud ymlaen â phrosiectau yn y dyfodol gyda David a’i dîm sy'n tyfu.”

Gwerthwyd y saith tŷ rhes yng ngham cyntaf y datblygiad  – The Terrace – cyn iddynt gael eu cwblhau y llynedd, a gwerthwyd y 12 o dai tref yn yr ail gam – The Crescent – cyn eu cwblhau hefyd.

Bydd y prynwyr yn dechrau symud i mewn i The Apartments ym mis Medi eleni.

Published: 12/08/2014