No fit state

13 August 2014

Syrcas a’r Principality yn cyrraedd yr uchelfannau gyda’i gilydd

Mae cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru wedi ymrwymo i gefnogi amrywiaeth eang o weithgareddau gyda NoFit State yng Nghaerdydd; o berfformiadau syrcas ieuenctid a bwrsarïau i brosiectau profiad gwaith a gwaith maes cymunedol yn ystod 2014.

Meddai Bethan Gamble, Rheolwr Datblygu NoFit State: “Mae’r ddau sefydliad yn cydweddu mor dda, rydym ill dau’n gwerthfawrogi ein gwreiddiau llawr gwlad ac yn gwneud ein gorau i weithio’n agos gyda’n cymunedau lleol.”

Mae syrcas NoFit State yn elusen gofrestredig ac mae’n enwog yn rhyngwladol am fynd â sioeau mawr ar daith. Yn fwy lleol, mae’r cwmni wedi bod yn cyflawni addysg gymunedol a gwaith allgymorth yn ne Cymru dros y 30 mlynedd ddiwethaf.

“Bydd nawdd hael y Principality yn ein galluogi i ehangu ein rhaglen waith ac yn rhoi cyfle i ni weithio’n uniongyrchol â’u staff nhw i gyflawni prosiectau newydd sbon a fydd yn cyfuno ein cryfderau unigol,” yn ôl Alison Woods, Cyfarwyddwr Gweithredol NoFit State.

I nodi dechrau’r berthynas, noddodd y Principality berfformiad syrcas ieuenctid NoFit State o’i sioe newydd Get Your Walt On fis diwethaf. Roedd grŵp bychan o staff y Principality yno fel gwesteion arbennig. Meddai James Harper, Swyddog Cymorth Marchnata Lleol y cwmni: “Roedd yn sioe wych - yn llawn sgiliau ac adloniant, roedd wir yn fraint i gael cefnogi perfformiad mor arloesol a chyffrous. 

“Mae ein cymunedau a chefnogi’r celfyddydau yng  Nghymru yn elfennau hanfodol o'n gwaith ni yn y Principality ac mae perthnasoedd fel hyn yn dangos buddion amlwg i'r cwmni celfyddydol, y busnes a’r gymuned ehangach. Rydym wrth ein boddau o gael y cyfle i gydweithio mor agos â NoFit State ac i alluogi pobl yng Nghymru i fod yn rhan o'r prosiect rhagorol hwn.”

Bydd y bartneriaeth yn parhau drwy gydol 2014 ac mae eisoes wedi dechrau datblygu.

Published: 13/08/2014