20140821

22 August 2014

Coroni Lewis Jones yn Bencampwr y Principality yn bymtheg oed

Cwblhaodd Jones rownd wych o 75 ergyd, pedair dros y safon, wrth gystadlu yn y grŵp dan 15 oed gan gael y gorau ar Tom Duncalf o ddwy ergyd a hawlio blwyddyn o aelodaeth anrhydeddus o’r Cwrs Twenty Ten lle y cynhaliwyd y rownd derfynol.

Dyma fuddugoliaeth fwyaf ei yrfa golff hyd yn hyn yn ôl y chwaraewr academi o Abertyleri, sy’n aelod o glwb Sir Fynwy, ac sy’n chwarae oddi ar handicap o dri.

“Dim ond ers tua pum mlynedd yr ydw i wedi bod yn chwarae golff,” meddai. “Mae’n teimlo yn dipyn o gamp i fod wedi ennill y gystadleuaeth hon ar gwrs Cwpan Ryder yn erbyn chwaraewyr sydd dair blynedd yn hŷn na mi.

“Rydw i’n dod i’r Academi Golff yma yn eithaf aml gyda charfan Cymru ond dim ond unwaith o’r blaen yr oeddwn i wedi chwarae ar y Cwrs Twenty Ten. Fe wnes i geisio dal ati mas yna oherwydd roeddwn i’n gwybod y byddai pawb arall yn cael trafferth yn y gwynt.

“Rwy’n edrych ymlaen at ddod yn ôl yn rheolaidd nawr i ddefnyddio fy aelodaeth. Mae’n gwrs golff anhygoel.”
Yn ogystal ag aelodaeth o glwb y Celtic Manor, ennillodd Jones wobrau gan Asbri, y cwmni nwyddau golff o Gymru, ynghyd ag enillwyr pob un o’r deg 10 categori.

Croesodd Aimee Field y ffin o Glwb Golff Hagley yng ngorllewin canolbarth Lloegr i hawlio teitl y merched gyda sgôr ‘stableford’ o 32 pwynt, un yn unig ar y blaen i Ashley Croft a ddaeth yn ail.

Samuel Peet o glwb y Pîl a Chynffig enillodd y wobr ar gyfer bechgyn dan 13 oed gyda 36 pwynt, tri yn fwy na’r ail, sef Iestyn McAvoy o Gaerfyrddin.

Jordan Pearson gyda sgôr o 80, o glwb Clays ger Wrecsam, oedd â’r sgôr gros gorau o’r rhai dan 18 oed ac Alex Thomas o glwb Marriott St Pierre a enillodd y wobr net gyda sgôr o 75.

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality, noddwyr y teitl, a Gwesty’r Celtic manor yn falch o fod yn datblygu etifeddiaeth Cwpan Ryder gyntaf Cymru drwy gystadleuaeth sy’n gobeithio meithrin pencampwyr y dyfodol i ddilyn yn llwybr arwyr Cymreig Cwpan Ryder fel Phil Price ac Ian Woosnam, a seren Cwpan Solheim, Becky Brewerton.

Cystadlodd cyfanswm o bron i 400 o golffwyr iau yn y pum cystadleuaeth rhagbrofol a gynhaliwyd yn ystod gwyliau’r Pasg yng nghlybiau Dyffryn Llangollen, Radur, Bae Langland, Llanfair-ym-muallt, a chwrs Roman Road y Celtic Manor.

Enillwyr
Bechgyn Dan 18: Gros: Jordan Pearson (Clays) 80, Net: Alex Thomas (Marriott St Pierre) 85-10-75
Bechgyn Dan 15: Gros (a’r Prif Bencampwr): Lewis Jones (Sir Fynwy) 75. Net: Tom Duncalf (Sandiway) 77-3-74.
Bechgyn Dan 13: Stableford: 1 Samuel Peet (y Pîl a Chynffig) 36 pwynt, 2 Iestyn Mcavoy (Caerfyrddin) 33 pwynt.
Merched: Stableford: 1 Aimee Field (Hagley) 32 pwynt, 2 Ashley Croft (Stockbrook Manor) 3 pwynt, 3 Victoria Wakely-Jones (Minchinhampton) 30 pwynt, 4 Sophie Johnson (Telford) 30 pwynt

Published: 22/08/2014