Claire Edington

12 September 2014

Y Principality yn cyhoeddi Pennaeth Gwasanaethau Aelodau newydd

Bydd Claire yn gyfrifol yn y swydd hon am sicrhau profiad unedig a chyson i gwsmeriaid y Principality, ei 500,000 o Aelodau, gyda lefel gwasanaeth sy’n gyson â’r hyn y mae cwsmeriaid yn ei ddisgwyl.

Mae hi wedi treulio’r 16 mlynedd diwethaf yn gweithio i Legal & General, yr arbenigwyr buddsoddi ac yswiriant, mewn gwahanol swyddi. Ei swydd ddiweddaraf oedd Pennaeth Profiad Pobl a Chwsmeriaid, Datblygu Gwasanaethau a Hawliadau Cwsmeriaid.

Gweithiodd Claire yng Nghymdeithas Adeiladu Skipton am 10 mlynedd cyn hynny gan ddatblygu o fod yn ymgynghorydd cangen i fod yn rheolwr ardal. Mae ganddi sgiliau gweithredol ac arweinyddiaeth eang, a gafwyd drwy reoli timau mawr ac amrywiol ledled y DU.

Yn ei swydd newydd yng nghymdeithas adeiladu fwyaf Cymru, bydd Claire yn gofalu am dîm o 150 o bobl sy’n gwasanaethu anghenion cwsmeriaid y Principality.

Meddai Julie-Ann Haines, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid y Principality: “Rwyf wrth fy modd bod Claire wedi ymuno â ni ac rwyf yn hyderus y bydd yn gallu helpu’r tîm i ganolbwyntio, ar adeg pan fo Aelodau’n disgwyl mwy a mwy gan sefydliadau Gwasanaethau Ariannol. Mae Claire yn dod â phrofiad sylweddol i’r Gymdeithas a bydd yn ein cynorthwyo i barhau i wella profiad ein Haelodau. Mae hanes y Principality a’i ethos cydfuddiannol yn ymwneud â chanolbwyntio ar gwsmeriaid, a chan mai’r Gymdeithas yw’r darparwr cynilion a argymhellir amlaf yng Nghymru, rydym yn awyddus i sicrhau bod hynny’n parhau i fod yn rhan ganolog o’n busnes.”

Meddai Claire, sy’n byw yn y Barri: “Aelodau’r Principality sydd wrth wraidd y busnes ac rwyf wrth fy modd fy mod yn ymuno â busnes cydfuddiannol sy’n rhoi’r cwsmeriaid yn gyntaf wrth wneud penderfyniadau.

“Rwyf yn awyddus i ddeall yr hyn y mae’r Aelodau yn dymuno ei gael gennym a byddaf yn ystyried y gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu iddynt a sut y gallwn ei wella, gan wneud yn siŵr bod y profiad y maent yn ei dderbyn yn bodloni eu disgwyliadau, pa un a ydynt yn cymryd morgais neu’n agor cyfrif cynilo gyda ni neu os oes ganddynt gynnyrch sy'n agosáu at aeddfedu.

“Rydym eisoes yn sefydliad sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid, ffaith y mae ein staff a’r Aelodau yr ydym yn eu gwasanaethu yn ei chadarnhau, ond, mae anghenion ein cwsmeriaid yn newid yn barhaus ac mae angen i ni sicrhau ein bod yn cynnal teyrngarwch ac yn parhau i ddarparu’r math o wasanaeth sy’n gwneud i bobl ein hargymell. Mae darparu’r profiad iawn i’n cwsmeriaid - sut bynnag y maent yn dewis ymdrin â ni - yn allweddol.”

Published: 12/09/2014