Dean Williams

9 October 2014

Y Principality'n cyhoeddi Pennaeth Gwelliant Parhaus newydd

Mae cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru wedi creu'r swydd hon er mwyn hwyluso a chefnogi'r gwaith o sefydlu diwylliant Gwelliant Parhaus ar draws y Principality, yn ogystal â datblygu prosesau cyson y gellir eu hailadrodd a lliniaru effaith costau uwch er mwyn sbarduno gwelliannau ar gyfer cydweithwyr a chwsmeriaid y Principality.

Mae Dean, sy'n dod o Ben-y-bont ar Ogwr, wedi gweithio mewn amrywiaeth o swyddi Gwelliant Parhaus, gan gynnwys Pennaeth Peirianneg Proses yn Sony Manufacturing UK, Pennaeth Trawsnewid Busnes a Phennaeth Newid Busnes yn adran Yswiriant Cyffredinol Lloyds TSB, Pennaeth Datblygiad Parhaus yn adran Bywyd, Pensiynau a Buddsoddiad Lloyds a Phennaeth Gwelliant Parhaus yn Is-adran Yswiriant Banc Lloyds.
Yn ei swydd, bydd Dean yn gyfrifol am dîm Gwelliant Parhaus newydd y Principality a fydd yn gweithio i wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd ym mhob rhan o'r busnes.

Meddai Steve Hughes, Cyfarwyddwr Cyllid Grŵp y Principality: "Gyda'i hanes o lwyddiant, rwyf yn gwbl hyderus y bydd Dean yn llwyddo i hwyluso a chefnogi'r gwaith o sefydlu diwylliant o Welliant Parhaus yn y Principality.

“Yn ei swydd, bydd yn gyfrifol am liniaru costau trwy wneud gwelliannau parhaus sy'n canolbwyntio ar y cwsmer er mwyn helpu i sicrhau ein bod yn cyflawni ein gweledigaeth ar gyfer 2018. Rydym ni'n fusnes sy'n rhoi pwyslais mawr ar y cwsmer, fel y bydd ein haelodau staff a'n cwsmeriaid yn ei gadarnhau, ac rydym ni'n gobeithio y bydd ethos o welliant parhaus yn parhau i ddatblygu'r enw da sydd gennym."

Meddai Dean, wrth sôn am ei benodiad: "Ar ôl wyth mlynedd gyda Lloyds, mae'n gyffrous iawn i mi gael ymuno â Grŵp y Principality. Rwyf yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda'r tîm, a fydd yn cyfrannu at gyflawni uchelgais strategol y Principality ac mae'n braf cael cyfle i wneud hynny yn agos at fy nghartref.”
Mae Dean yn briod ac mae ganddo dri o blant sy'n oedolion erbyn hyn.

Published: 09/10/2014