Queen Street Branch

29 October 2014

Taith gerdded 70 milltir aelod o staff y Principality o Fangor i Gaer i godi arian i Gymdeithas MS Cymru

Bydd Andy Chadwick yn gadael cangen Bangor o gymdeithas adeiladu fwyaf Cymru ar 5 Tachwedd ac yn treulio tridiau’n troedio’r palmentydd dros yr achos da, sef Elusen y Flwyddyn y Principality, cyn cyrraedd Caer ddydd Gwener, 7 Tachwedd.

 Mae Andy, sy'n byw yn y Rhyl ac yn gweithio fel Hyfforddwr Rhanbarthol i'r Principality ar draws Gogledd Cymru, yn gobeithio codi dros £1000 i'r Gymdeithas MS ar ôl iddo feddwl am y syniad yn ôl ym mis Awst.

 Meddai Andy, sy'n 41 oed: "Rydw i bob amser yn awyddus i godi arian i Elusen y Flwyddyn ac eleni roeddwn i eisiau gwneud rhywbeth ychydig yn wahanol. Dydw i ddim yn gerddwr mawr serch hynny a dydw i erioed wedi gwneud llawer o gerdded go iawn – mae'n mynd i fod yn boenus a dweud y lleiaf!"

 "Mae rhai o fy nghydweithwyr wedi cyflawni heriau anhygoel hyd yn hyn eleni at achos MS Cymru, felly fe benderfynais fod angen i mi wneud rhywbeth a fyddai'n brawf go iawn i mi – fy mhengliniau fydd yn wynebu'r her fwyaf gan fod gen i hen anafiadau pêl-droed, ond rydw i'n benderfynol o wthio trwy'r boen a thywydd oer mis Tachwedd.”

 Aeth Andy yn ei flaen: "Rydw i'n falch iawn o gefnogi achos mor deilwng a hoffwn ddiolch i gwsmeriaid y Principality i gyd ym Mangor ac yng Nghaer am eu cefnogaeth hyd yn hyn. Fy nod yw codi tua £1000 i'r elusen haeddiannol yma ac fe hoffwn i ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu hyd yma, ac i unrhyw un arall sy'n gallu cyfrannu, am eu cefnogaeth a'u hanogaeth."

Published: 29/10/2014