Aberavon Clean up

29 October 2014

Staff y Principality yn cynhyrfu’r dyfroedd i ymdrin â sbwriel ar lan y môr

Roedd y glanhau'n rhan o ymgyrch Cyfres Glanhau Traethau'r Hydref sy'n digwydd ar draws y DU. Mae'r ymgyrch yn cael ei harwain gan Surfers Against Sewage ac yn cael ei chefnogi gan Ystâd y Goron a World Animal Protection.

 Ymunodd aelodau staff y Principality ag 20 o fyfyrwyr o Goleg Castell-nedd Port Talbot ar draeth Aberafan a chawsant gymorth gan aelodau o'r gymuned leol i glirio Traeth Cefn Sidan ym Mhen-bre. Llwyddwyd i gael gwared  â chynifer â 23 llond sach o sbwriel oddi ar y traethau, gan gynnwys hen offer pysgota megis rhwydi, rhaffau a gwifrau.

 Meddai Carly Seldon o gangen Maesteg: "Mae'r Principality'n falch o fod wrth galon ein cymunedau arfordirol, a gwirfoddoli fel 'gwarcheidwaid traethau' i arwain yr ymgyrch i lanhau dau draeth, a gwella'r arfordir i'r bywyd gwyllt ac i'r trigolion lleol. Hoffem ddiolch i'r holl wirfoddolwyr a fu'n ein helpu i gael gwared â chymaint o sbwriel."

 Bu staff y gymdeithas adeiladu'n helpu i lanhau traeth Penarth ym mis Medi hefyd a byddant yn glanhau traethau eto yng Nghefn Sidan, Pen-bre ac Aberafan ddydd Llun, 10 Tachwedd.

Mae'r Principality wedi ymrwymo i gefnogi cymunedau lleol Cymru ac mae'r ymrwymiad hwn i wirfoddoli wedi ei brofi drwy amrywiaeth o brosiectau eraill eleni, gan gynnwys didoli bwyd mewn banc bwyd yng Nghaerdydd a chreu gardd synhwyraidd mewn ysgol yn Rhondda Cynon Taf.

 Elusen amgylcheddol yw Surfers Against Sewage (www.sas.org.uk) sy'n gwarchod moroedd, tonnau a thraethau'r DU er mwyn i bawb gael eu mwynhau'n ddiogel ac yn gynaliadwy. Maent yn gwneud hynny trwy weithredu cymunedol, ymgyrchu, gwirfoddoli, cadwraeth, addysg ac ymchwil wyddonol. Yn ôl yr elusen, mae sbwriel ar draethau'r DU wedi mwy na dyblu yn y 15 mlynedd diwethaf.

Published: 29/10/2014